10 jaar kwaliteitsgarantie
Gratis verzending in DE vanaf 100€

Privacyverklaring

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is QOOL GmbH, Alfred-Nobel-Straße 33, 97080, Duitsland, Telefoon: +49 931 45284120, e-mail: [email protected]. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2) Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website

2.1 Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogeheten serverlogboeken). Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website voor u weer te geven:

 • Welke website van ons u bezoekt
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Verzonden gegevensvolume in bytes
 • Vanaf welke internetpagina u op de website terecht bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd)

De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij behouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden.

2.2 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen die u naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt) gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbinding herkennen aan de tekenreeks 'https://’ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.

3) Hosting & Content Delivery Network

Cloudflare

Wij maken gebruik van een content delivery network van de volgende provider: Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA

Met deze dienst kunnen wij grote mediabestanden, zoals afbeeldingen, pagina-inhoud of scripts, sneller leveren via een netwerk van regionaal verspreide servers. De verwerking wordt uitgevoerd ter bescherming van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Met de provider hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

4) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we gebruik van cookies, dat wil zeggen kleine tekstbestandjes, die op uw eindapparaat worden geplaatst. Een deel van deze cookies wordt na het sluiten van de browser gedeeltelijk automatisch weer gewist (zgn. "sessiecookies"). Andere cookies blijven langer op uw eindapparaat staan om het opslaan van pagina-instellingen mogelijk te maken (zgn. "permanente cookies"). In dit laatste geval kunt u de opslagduur vinden in het overzicht met cookie-instellingen van uw webbrowser. 

Wanneer via afzonderlijke door ons gebruikte cookies ook persoonsgegevens worden verwerkt, dan vindt die verwerking plaats volgens art. 6 al. 1 punt b) AVG of voor tenuitvoerlegging van de overeenkomst, volgens art. 6 al. 1 punt a) AVG in geval van doorgegeven toestemming of volgens art. 6 al. 1 punt f) AVG voor waarborging van ons gerechtvaardigd belang bij de best mogelijke functionering van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies. Zo kunt u voor elk afzonderlijk cookie beslissen over het toestaan ervan, cookies alleen in bepaalde gevallen toestaan of ze helemaal weigeren. 

Houd er rekening mee dat het bij weigering van cookies mogelijk is dat onze website alleen beperkt functioneert.

5) Contactopname

5.1 Brevo

Deze website maakt gebruik van een livechat-systeem van de volgende aanbieder: Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn, Duitsland

De verwerking van de via de chat doorgegeven persoonsgegevens vindt plaats ofwel conform artikel 6, lid 1, punt b), AVG, omdat dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, ofwel conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG vanwege ons gerechtvaardigd belang in de effectieve ondersteuning van onze websitebezoekers. Behoudens andersluidende wettelijke bewaartermijnen worden uw op deze wijze doorgegeven gegevens gewist wanneer de betreffende kwestie definitief is opgehelderd. Bovendien kan met het oog op het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen verdere informatie worden verzameld en geëvalueerd met behulp van cookies, hoewel deze informatie niet dient om u persoonlijk te identificeren en niet wordt samengevoegd met andere gegevensbestanden. Als deze informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

Het plaatsen van cookies kan worden voorkomen door passende browserinstellingen. De functionaliteit van onze website kan in dat geval echter beperkt zijn. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel kunt u te allen tijde bezwaar maken met werking voor de toekomst.

Met de provider hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.

5.2 Trusted Shops

Voor beoordelingsherinneringen maken wij gebruik van de diensten van de volgende provider: Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland

Uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG geven wij uw e-mailadres en eventueel andere klantgegevens door aan de provider, zodat deze u per e-mail kan benaderen met een beoordelingsherinnering.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen bij ons of de provider.

Met de provider hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.

5.3 Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), dan worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen en gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden na het afsluiten van uw aanvraag gewist. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke registratieverplichtingen van toepassing zijn.

6) Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

6.1 Brevo

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verstuurd via deze aanbieder: Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn, Duitsland

Op grond van ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve en gebruiksvriendelijke nieuwsbriefmarketing geven wij de gegevens die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief heeft verstrekt conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG door aan deze aanbieder, zodat hij de nieuwsbrief namens ons kan versturen.

Met uw uitdrukkelijke toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG voert de aanbieder ook een statistische evaluatie uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes door middel van webbakens of trackingpixels in de verzonden e-mails, waarmee openingspercentages en specifieke interacties met de inhoud van de nieuwsbrief kunnen worden gemeten. Daarbij wordt ook eindapparaat-informatie (bijv. tijdstip van oproep, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) verzameld en geëvalueerd, maar niet samengevoegd met andere gegevensbestanden.

U kunt uw toestemming voor nieuwsbrieftracking te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Met de aanbieder hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, die de gegevens van onze websitebezoekers beschermt en overdracht aan derden verbiedt.

6.2 Klaviyo

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verstuurd via deze aanbieder: Klaviyo, 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA

Op grond van ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve en gebruiksvriendelijke nieuwsbriefmarketing geven wij de gegevens die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief heeft verstrekt conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG door aan deze aanbieder, zodat hij de nieuwsbrief namens ons kan versturen.

Met uw uitdrukkelijke toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG voert de aanbieder ook een statistische evaluatie uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes door middel van webbakens of trackingpixels in de verzonden e-mails, waarmee openingspercentages en specifieke interacties met de inhoud van de nieuwsbrief kunnen worden gemeten. Daarbij wordt ook eindapparaat-informatie (bijv. tijdstip van oproep, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) verzameld en geëvalueerd, maar niet samengevoegd met andere gegevensbestanden.

U kunt uw toestemming voor nieuwsbrieftracking te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Met de aanbieder hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, die de gegevens van onze websitebezoekers beschermt en overdracht aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

7) Gegevensverwerking voor de afhandeling van bestellingen

7.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is.

Indien wij u op basis van een overeenkomst updates voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten verschuldigd zijn, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u in het kader van onze wettelijke informatieplicht volgens art. 6 (1) lit. c AVG binnen de wettelijk vastgelegde termijn via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) persoonlijk te informeren over komende updates. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden voor dit doel alleen door ons verwerkt voor zover dat nodig is voor de desbetreffende informatie.

Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u daar hieronder uitdrukkelijk over. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is artikel art. 6 (1) lit. b AVG.

7.2 Gebruik van betaaldienstaanbieders (betalingsaanbieders)

- Amazon Pay

Op deze website staan een of meer online-betalingswijzen van de volgende aanbieder ter beschikking: Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode selecteert waarbij u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartinformatie, valuta en transactienummer) aan de aanbieder doorgegeven, evenals informatie over de inhoud van uw bestelling volgens art. 6 al. 1 punt b) AVG. Het doorgeven van uw gegevens gebeurt in dit geval uitsluitend met het doeleinde uw betaling met de aanbieder te af te handelen en alleen in de mate die daarvoor noodzakelijk is.
- Klarna

Op deze website staan een of meer online-betalingswijzen van de volgende aanbieder ter beschikking: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stoccolma, Svezia

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode selecteert waarbij u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartinformatie, valuta en transactienummer) aan de aanbieder doorgegeven, evenals informatie over de inhoud van uw bestelling volgens art. 6 al. 1 punt b) AVG. Het doorgeven van uw gegevens gebeurt in dit geval uitsluitend met het doeleinde uw betaling met de aanbieder te af te handelen en alleen in de mate die daarvoor noodzakelijk is.

Indien u een betaalwijze kiest waarbij de aanbieder een vooruitbetaling doet (bijvoorbeeld aankoop op rekening of op afbetaling of automatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel gegevens over een alternatieve betaalwijze).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, geven wij deze gegevens volgens art. 6 al. 1 punt f) AVG door aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelhistorie, betalingservaringen) controleert de aanbieder of de door u gekozen betalingsmogelijkheid kan worden toegestaan met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

Naast de interne criteria van de verstrekker kan ook identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie van de volgende kredietbureaus in de besluitvorming worden betrokken als onderdeel van de beoordeling van de aanvraag volgens art. 6 al. 1 punt f) AVG:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

De informatie over de kredietwaardigheid kan verwachtingswaarden bevatten (zogeheten scorewaardes). Voor zover scorewaardes meewegen in het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole, zijn deze gefundeerd in wetenschappelijk erkende wiskundige statistische procedures. Bij de berekening van de scorewaardes wordt onder andere, maar niet uitsluitend, gebruik gemaakt van adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht aan ons of de aanbieder te sturen. De aanbieder behoudt echter ook dan het recht om uw persoonsgegevens te verwerken, voor zover dit voor de contractueel overeengekomen afhandeling van de betaling noodzakelijk is.
- Mollie

Op deze website staan een of meer online-betalingswijzen van de volgende aanbieder ter beschikking: Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode selecteert waarbij u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartinformatie, valuta en transactienummer) aan de aanbieder doorgegeven, evenals informatie over de inhoud van uw bestelling volgens art. 6 al. 1 punt b) AVG. Het doorgeven van uw gegevens gebeurt in dit geval uitsluitend met het doeleinde uw betaling met de aanbieder te af te handelen en alleen in de mate die daarvoor noodzakelijk is.
- Paypal

Op deze website staan een of meer online-betalingswijzen van de volgende aanbieder ter beschikking: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode selecteert waarbij u een vooruitbetaling doet, worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartinformatie, valuta en transactienummer) aan de aanbieder doorgegeven, evenals informatie over de inhoud van uw bestelling volgens art. 6 al. 1 punt b) AVG. Het doorgeven van uw gegevens gebeurt in dit geval uitsluitend met het doeleinde uw betaling met de aanbieder te af te handelen en alleen in de mate die daarvoor noodzakelijk is.

Indien u een betaalwijze kiest waarbij de aanbieder een vooruitbetaling doet, wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel gegevens over een alternatieve betaalwijze).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, geven wij deze gegevens volgens art. 6 al. 1 punt f) AVG door aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelhistorie, betalingservaringen) controleert de aanbieder of de door u gekozen betalingsmogelijkheid kan worden toegestaan met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

8) Onlinemarketing

8.1 Brevo Tracker

Deze website maakt voor levering en synchronisatie van de verschillende klantenmanagementprestaties gebruik van de op software gebaseerde marketingdienst van de volgende aanbieder: Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland

Deze dienst maakt geautomatiseerde verwerking mogelijk van feedactiviteiten, aansturing van reclame in de gebruikte marketingkanalen, resultaatanalyse van marketingmaatregelen, gecentraliseerde e-mailmarketing en contactmanagement.

Voor verwezenlijking van de diverse functies worden cookies gebruikt, dat wil zeggen kleine tekstbestandjes, die lokaal worden opgeslagen in het tijdelijk geheugen van de webbrowser op uw eindapparaat en ons in staat stellen tot analyse van uw gebruik van de website. De cookies registreren daarbij bepaalde informatie, zoals het IP- adres, de locatie en het tijdstip van oproepen van de pagina.

Alle hierboven beschreven soorten verwerking, met name het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen dan plaats wanneer u ons daar volgens art. 6 al. 1 punt a) AVG uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde met toekomstige werking herroepen, door deze dienst in de op de website beschikbaar gestelde "cookie consent-tool" te deactiveren.

Verdere rechtsgronden voor gegevensverwerking in het kader van specifieke diensten (zoals bijv. de noodzaak voor uitdrukkelijke toestemming volgens art. 6 al. 1 punt a) AVG bij verzending van nieuwsbrieven) blijven hierdoor onverlet.

We hebben met de aanbieder een verwerkersovereenkomst gesloten om de bescherming van de gegevens van bezoekers aan onze pagina's te waarborgen en onrechtmatige doorgifte aan derden te voorkomen.

8.2 Google AdSense

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google AdSense, een webadvertentiedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde "cookies", dat wil zeggen tekstbestandjes, die op uw computer opgeslagen worden en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Voor het verzamelen van informatie maakt Google AdSense bovendien gebruik van zogenaamde "webbeacons" (kleine onzichtbare grafische afbeeldingen), waarmee eenvoudige activiteiten, zoals bezoekersverkeer op de website, kunnen worden geregistreerd, verzameld en geanalyseerd. De door het cookie en/of webbeacon gegenereerde informatie (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van de website wordt normaal gesproken overgedragen aan een server van Google en daar opgeslagen. Hierbij kan het ook komen tot overdracht aan de server van Google LLC in de Verenigde Staten.

Google gebruikt de zo verkregen informatie voor het analyseren van uw gebruiksgedrag voor wat betreft AdSense-advertenties. Het in het kader van Google AdSense door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie kan aan derden worden doorgegeven, wanneer dit wettelijk verplicht is en/of in zoverre derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
Alle hierboven beschreven vormen van verwerking, met name het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat door middel van cookies en/of webbeacons, vinden alleen dan plaats wanneer u ons daar volgens art. 6 al. 1 punt a) AVG uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Zonder doorgegeven toestemming blijft gebruik van Google AdSense tijdens uw paginabezoek achterwege.

U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde met toekomstige werking herroepen door deze dienst in de op de website beschikbaar gestelde "cookie consent-tool" te deactiveren.
De gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunt u hier inzien: https://www.google.de/policies/privacy/

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

9) Webanalysediensten

9.1 Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google'), om het gebruik van de website te analyseren.

Bij gebruik van Google Analytics 4 wordt standaard gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van een website mogelijk maken. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres dat door uw eindapparaat wordt doorgegeven, afgekort met de laatste cijfers, zie hieronder) wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen en verwerkt. Dit kan er ook toe leiden dat informatie wordt doorgegeven aan de servers van Google LLC in de Verenigde Staten, waar de informatie verder wordt verwerkt.

Bij gebruik van Google Analytics 4 wordt het IP-adres dat door uw eindapparaat wordt doorgegeven wanneer u de website gebruikt, altijd automatisch en standaard alleen op geanonimiseerde wijze verzameld en verwerkt. Daardoor kan de verzamelde informatie niet rechtstreeks aan een persoon worden gekoppeld. Deze automatische anonimisering wordt door Google uitgevoerd door het IP-adres, dat door uw eindapparaat binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) of andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) wordt verzonden, met de laatste cijfers in te korten.

Google gebruikt deze en andere informatie namens ons om uw gebruik van de website te analyseren, om berichten (reports) over uw websiteactiviteiten en gebruikersgedrag samen te stellen en daarnaast met het websitegebruik en de internetverbinding verbonden prestaties aan ons te melden. In dit verband zal het door uw eindapparaat in het kader van Google Analytics 4 doorgegeven en ingekorte IP-adres niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 worden verzameld, worden gedurende 2 maanden bewaard en vervolgens gewist.

Google Analytics 4 maakt het ook mogelijk om statistieken op te stellen met betrekking tot leeftijd, geslacht en interesses van websitegebruikers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde 'demografische kenmerken'. Dit maakt het mogelijk om gebruikersgroepen te identificeren en te onderscheiden met het oog op gerichte marketingcontent. De gegevens die via de 'demografische kenmerken' worden verzameld, kunnen echter niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen en dus ook niet aan u persoonlijk. Deze via de functie 'demografische kenmerken' verzamelde gegevens worden twee maanden bewaard en daarna gewist.
Alle hierboven beschreven verwerkingsopties, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het opslaan en uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Zonder deze toestemming zal het gebruik van Google Analytics 4 tijdens uw bezoek aan de website niet plaatsvinden. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren in de 'Cookie Consent Tool' op de website.

Op deze website kan de dienst "Google Signals" ook worden gebruikt als uitbreiding van Google Analytics. Met Google Signals kunnen cross-device rapporten worden gemaakt door Google (zogenaamde "cross-device tracking"). Als u in de instellingen van uw Google-account "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd en u uw apparaten met internetverbinding aan uw Google-account hebt gekoppeld, kan Google het gebruikersgedrag op verschillende apparaten analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken, op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG (zie hierboven). Er wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypen van alle paginabezoekers die bij een Google-account waren aangemeld en een conversie hebben uitgevoerd. De gegevens laten onder meer zien op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie heeft geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie heeft plaatsgevonden. Voor zover Google Signals wordt gebruikt, ontvangen wij geen persoonsgegevens van Google, maar alleen statistieken die op basis van Google Signals worden samengesteld. U hebt de mogelijkheid om in de instellingen van uw Google-account de functie "gepersonaliseerde advertenties" te deactiveren en zo de apparaatoverschrijdende analyse uit te schakelen.

Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl
Meer informatie vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=nl

Als uitbreiding van Google Analytics kan op deze website ook de functie "UserIDs" worden gebruikt. Door het toekennen van individuele UserID's kunnen wij Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Dit betekent dat uw gebruiksgedrag ook tussen apparaten kan worden geanalyseerd als u overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics, als u door registratie op deze website een persoonlijk account hebt aangemaakt en met uw relevante aanmeldingsgegevens op verschillende eindapparaten op uw persoonlijke account bent ingelogd. De op deze manier verzamelde gegevens laten onder andere zien op welk eindapparaat u voor het eerst op een advertentie heeft geklikt en op welk eindapparaat de betreffende conversie heeft plaatsgevonden.

Voor ons gebruik van Google Analytics 4 hebben wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, die Google verplicht de gegevens van onze websitegebruikers te beschermen en niet aan derden door te geven.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Verdere juridische informatie over Google Analytics 4 is te vinden via de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de
Details over de verwerking die door Google Analytics 4 in gang wordt gezet en de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl

9.2 Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de 'Google Tag Manager', een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: 'Google'). De Google Tag Manager biedt een technische basis om verschillende webapplicaties, waaronder tracking- en analysediensten, te bundelen en via een uniforme gebruikersinterface te kunnen kalibreren, controleren en aan voorwaarden te kunnen koppelen.

De Google Tag Manager zelf slaat geen informatie op gebruikersapparaten op en leest deze niet uit. De dienst voert ook geen onafhankelijke gegevensanalyses uit.

De Google Tag Manager geeft echter uw IP-adres door aan Google wanneer u een pagina oproept en kan dit daar opslaan. Overdracht aan servers van Google LLC. in de Verenigde Staten is ook mogelijk.

Deze verwerking wordt alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Zonder deze toestemming wordt Google Tag Manager tijdens uw bezoek aan de website niet gebruikt.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren in de 'Cookie Consent Tool' die op de website wordt aangeboden. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, die Google verplicht om de gegevens van de bezoekers aan onze website te beschermen en niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS te garanderen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Tag Manager vindt u hier: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=nl

Over de voor de gegevensbescherming relevante diensten en toepassingen die zijn samengevoegd in de Google Tag Manager, ontvangt u aparte informatie in de overeenkomstige secties van dit privacybeleid.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10) Retargeting/remarketing/aanbevelingsreclame

10.1 Meta Pixel zonder uitgebreide gegevenssynchronisatie

Binnen ons online aanbod maken we gebruik van de "Meta Pixel" service van de volgende provider: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Meta").

Als een gebruiker op een door ons geplaatste advertentie op Facebook en/of Instagram klikt, wordt "Meta Pixel" gebruikt om een parameter toe te voegen aan de URL van onze gekoppelde pagina. Deze URL-parameter wordt vervolgens na omleiding in de browser van de gebruiker ingevoerd door een cookie die onze gekoppelde pagina zelf instelt.

Dit maakt het mogelijk voor Meta om de bezoekers van ons online aanbod te bepalen als een doelgroep voor het tonen van advertenties. Dienovereenkomstig gebruiken we de dienst om de door ons geplaatste Facebook- en/of Instagram-advertenties alleen weer te geven aan die gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die we doorgeven aan Meta (zogenaamde "Custom Audiences").

Anderzijds kan de "Meta Pixel" worden gebruikt om bij te houden of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een advertentie hebben geklikt en welke acties ze daar ondernemen (zogenaamde "conversion tracking").

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en stellen ons daarom niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van gebruikers. De gegevens worden echter door Meta opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Meta de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

De door Meta gegenereerde informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Meta en daar opgeslagen; in deze context kan de informatie ook worden overgebracht naar servers van Meta Platforms Inc. in de VS.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10.2 Retargeting

10.3 Adform

Deze website gebruikt retargetingtechnologie van de volgende aanbieder: Adform Germany GmbH, Großer Burstah 50-52, 20457 Hamburg, Duitsland

Dit maakt het mogelijk om bezoekers van onze website te voorzien van gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame die reeds interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een op cookies gebaseerde analyse van eerder en huidig gebruikersgedrag, waarbij geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen. In het geval van retargeting-technologie wordt een cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en zo de reclame individueel aan de opgeslagen informatie aan te passen. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Zo krijgt u reclame te zien die hoogstwaarschijnlijk aansluit bij uw product- en informatie-interesses.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Zonder deze toestemming wordt tijdens uw bezoek aan de site geen retargeting-technologie gebruikt.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "cookie consent tool" op de website.

10.4 Microsoft Advertising

Deze website gebruikt retargetingtechnologie van de volgende aanbieder: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS

Dit maakt het mogelijk om bezoekers van onze website te voorzien van gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame die reeds interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een op cookies gebaseerde analyse van eerder en huidig gebruikersgedrag, waarbij geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen. In het geval van retargeting-technologie wordt een cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en zo de reclame individueel aan de opgeslagen informatie aan te passen. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Zo krijgt u reclame te zien die hoogstwaarschijnlijk aansluit bij uw product- en informatie-interesses.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Zonder deze toestemming wordt tijdens uw bezoek aan de site geen retargeting-technologie gebruikt.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "cookie consent tool" op de website.

Voor de overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten verwijst de provider naar standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming moeten garanderen.

11) Functies van de website

11.1 Gebruik van YouTube-video's

Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het aanduiden en weergeven van video's van de aanbieder 'YouTube’, die onderdeel is van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google’).
In dit verband wordt de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ toegepast, waarbij de opslag van gebruikersinformatie volgens de aanbieder pas bij het afspelen van de video of video's in gang wordt gezet. Als de weergave van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, dan schakelt de aanbieder 'YouTube’ cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de informatie van 'YouTube’ dienen deze er onder andere toe videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en onrechtmatige activiteiten te voorkomen. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld wanneer u een video aanklikt. Als u wilt voorkomen dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld, moet u zich afmelden alvorens de knop te activeren.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering, waarbij u zich voor uitoefening van dit recht tot YouTube moet richten. Bij gebruik van YouTube is eveneens een overdracht van persoonsgegevens aan de server van Google LLC. in de VS mogelijk.

Los van de weergave van ingebedde video's wordt bij ieder bezoek aan deze website verbinding gemaakt met het Google-netwerk, hetgeen zonder onze invloed kan leiden tot verdere gegevensverwerking.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat via de trackingpixel, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Zonder deze toestemming zullen Youtube-video's tijdens uw bezoek aan de site niet worden gebruikt.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de 'tool voor het toestaan van cookies’ die op de website wordt aangeboden via alternatieve opties die u op de website worden meegedeeld.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Nadere informatie over gegevensbescherming bij 'YouTube’ vindt u in de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de privacyverklaring van Google op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy

11.2 Trusted Shops Trustbadge

Grafische elementen van de volgende aanbieder zijn in onze website geïntegreerd om externe klantbeoordelingen en/of een extern toegekend keurmerk weer te geven: Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Duitsland

Wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke grafische elementen bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de aanbieder om de elementen correct te laden. Daarbij worden bepaalde browsergegevens, waaronder uw IP-adres, aan de aanbieder doorgegeven.

Voor zover in dit proces ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het optimaal in de markt zetten van ons aanbod en een aantrekkelijk ontwerp van onze website.

11.3 Google reCAPTCHA

Deze website maakt gebruik van de CAPTCHA-dienst van de volgende aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, USA. Voor de visuele vormgeving van het captcha-venster gebruikt de aanbieder 'Google Fonts', d.w.z. lettertypes die door Google van het internet worden geladen. Er wordt geen andere informatie verwerkt dan de bovengenoemde, die reeds via de functionaliteit van ReCaptcha aan Google wordt doorgegeven.

Deze dienst controleert of een invoer door een natuurlijk persoon of een machine is gedaan en blokkeert spam, DDoS-aanvallen en soortgelijke cybercriminaliteit. Om ervoor te zorgen dat een actie door een mens en niet door een geautomatiseerde bot wordt uitgevoerd, verzamelt de aanbieder het IP-adres van het gebruikte eindapparaat, herkenningsgegevens van het gebruikte type browser en besturingssysteem en de datum en duur van het bezoek en stuurt deze door naar servers van de aanbieder voor evaluatie.

Rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigd belang bij het vaststellen van individuele eigen verantwoordelijkheid op het internet en het voorkomen van misbruik en spam conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

Wij hebben met de aanbieder een verwerkersovereenkomst gesloten, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

12) Overige

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde 'cookie consent tool’ (tool voor het toestaan van cookies) om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is. De 'cookie consent tool’ wordt aan de gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het betreffende vakje aan te vinken. Door het gebruik van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming vereist is, alleen geladen als de betrokken gebruiker daarvoor toestemming geeft door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.

De tool stelt technisch noodzakelijke cookies in om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden over het algemeen niet verwerkt.

Indien in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt om cookie-instellingen op te slaan, toe te wijzen of te loggen, gebeurt dit conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons legitiem belang bij een juridisch conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee bij een juridisch conforme vormgeving van onze website.

Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt c), AVG. Als verantwoordelijke partij zijn wij wettelijk verplicht het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de gebruiker.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Meer informatie over de operator en de instellingsopties van de cookie consent tool vindt u rechtstreeks in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

13) Rechten van de betrokkene

13.1 In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG;
 • Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG;
 • Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG;
 • Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG.

13.2 RECHT VAN BEZWAAR

WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST.
MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING.

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.

14) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van bewaring van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de in aanmerking te nemen gegevens stelselmatig verwijderd, indien ze niet meer nodig zijn voor uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst en wij geen gerechtvaardigd belang bij verlengde bewaring hebben.

Datenschutzerklärung

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Mit den nachfolgenden Hinweisen zum Datenschutz möchten wir Ihnen darlegen, welche Daten beim Besuch unserer Webseite erhoben und verarbeitet werden und wozu sie genutzt werden.

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Diese Datenschutzinformationen gelten für die Datenverarbeitung durch die

va-Q-tec AG
Alfred-Nobel-Straße 33, 97080 Würzburg
Tel.: +49 (0) 931 35 942 0
Fax: +49 (0) 931 35 942 10
Email: [email protected], Vorstand: Dr. Joachim Kuhn (CEO – Vorstandsvorsitzender), Stefan Döhmen
Website: qool-products.com

Kontakt Datenschutz

Den/die betrieblichen Datenschutzbeauftragte(n) des Verantwortlichen können Sie unter

va-Q-tec AG,
Alfred-Nobel-Str.33, 97080 Würzburg,
Tel.: +49 (0) 931 35 942 0,
Fax: +49 (0) 931 35 942 10,
[email protected],
erreichen.

Zweck, Rechtsgrundlage, Kategorien von Empfängern

Zweck der Datenverarbeitung auf dieser Webseite ist die Information über Produkte und Leistungen unseres Unternehmens, verbunden mit der Möglichkeit der Nutzer, zielgerichtet mit den Ansprechpartnern im Haus Kontakt aufnehmen zu können.

Im Übrigen bearbeiten wir Personendaten gemäß folgenden Rechtsgrundlagen:

Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO für die Bearbeitung von Personendaten mit Einwilligung der betroffenen Person.

Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO für die erforderliche Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung eines Vertrages mit der betroffenen Person sowie zur Durchführung entsprechender vorvertraglicher Maßnahmen.

Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO für die erforderliche Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir gemäß allenfalls anwendbarem Recht der EU oder gemäß allenfalls anwendbarem Recht eines Landes, in dem die DSGVO ganz oder teilweise anwendbar ist, unterliegen.

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO für die erforderliche Bearbeitung von Personendaten um die berechtigten Interessen von uns oder von Dritten zu wahren, sofern nicht die Grundfreiheiten und Grundrechte sowie Interessen der betroffenen Person überwiegen. Berechtigte Interessen sind insbesondere unser betriebswirtschaftliches Interesse, unsere Website bereitstellen zu können, die Informationssicherheit, die Durchsetzung von eigenen rechtlichen Ansprüchen und die Einhaltung weiterer Rechtsvorschriften.

Hierzu setzen wir im Rahmen der Leistungserbringung gesondert zur Verschwiegenheit und auf den Datenschutz verpflichtete Dienstleistungsunternehmen ein. Eine Weitergabe an Behörden erfolgt ausschließlich bei Vorliegen vorrangiger Rechtsvorschriften.

Sichere Übertragung Ihrer Daten

Um die bei uns gespeicherten Daten bestmöglich gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen, setzen wir entsprechende technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein. Die Sicherheitslevel werden in Zusammenarbeit mit Sicherheitsexperten laufend überprüft und an neue Sicherheitsstandards angepasst. Der Datenaustausch von und zu unserer Webseite findet jeweils verschlüsselt statt. Als Übertragungsprotokoll bieten wir für unseren Webauftritt HTTPS an, jeweils unter Verwendung der aktuellen Verschlüsselungsprotokolle. Außerdem besteht die Möglichkeit, alternative Kommunikationswege zu nutzen (z. B. den Postweg).

Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten

Diverse personenbezogene Daten sind für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Schuldverhältnisses und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten notwendig. Gleiches gilt für die Nutzung unserer Webseite und der verschiedenen Funktionen, die diese zur Verfügung stellt.

Details dazu haben wir für Sie nachfolgend zusammengefasst. In bestimmten Fällen müssen Daten auch aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erhoben bzw. zur Verfügung gestellt werden. Bitte beachten Sie, dass eine Bearbeitung Ihrer Anfrage oder die Durchführung des zugrundeliegenden Schuldverhältnisses ohne Bereitstellung dieser Daten nicht möglich ist.

Kategorien, Quellen und Herkunft der Daten

Welche Daten wir verarbeiten, bestimmt der jeweilige Kontext: Dies hängt davon ab, ob Sie z.B. online eine Bestellung abgeben oder eine Anfrage in unser Kontaktformular eingeben, ob Sie uns eine Bewerbung zukommen lassen oder eine Reklamation einreichen.

Bitte beachten Sie, dass wir Informationen für besondere Verarbeitungssituationen gegebenenfalls auch gesondert an geeigneter Stelle zur Verfügung stellen, z.B. bei einer Kontaktanfrage.

Serverlogfiles

Wir erfassen folgende Daten, welche Ihr Internet-Browser an uns übermittelt:

- Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL) - Angeforderte Webseite oder Datei - Browsertyp und -version - Verwendetes Betriebssystem - Verwendeter Gerätetyp - Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs - Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse in anonymisierter Form.

Diese Daten werden separat gespeichert und nicht mit anderen von Ihnen eventuell angegebenen Daten zusammengeführt. Ein Rückschluss auf bestimmte Personen ist dadurch ausgeschlossen. Wir benötigen die Informationen aus den Serverlogfiles lediglich aus statistischen Gründen, um unseren Internetauftritt optimieren zu können.

Datenverarbeitung zur Bestellabwicklung

Zur Abwicklung Ihrer Bestellung arbeiten wir mit dem / den nachstehenden Dienstleistern zusammen, die uns ganz oder teilweise bei der Durchführung geschlossener Verträge unterstützen. An diese Dienstleister werden nach Maßgabe der folgenden Informationen gewisse personenbezogene Daten übermittelt.

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. Ihre Zahlungsdaten geben wir im Rahmen der Zahlungsabwicklung an das beauftragte Kreditinstitut weiter, sofern dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Sofern Zahlungsdienstleister eingesetzt werden, informieren wir Sie hierüber nachstehend explizit. Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

• Vorname, Nachname • Rechnungs-/Lieferanschrift • E-Mail-Adresse

Weitergabe personenbezogener Daten an Versanddienstleister

UPS
Erfolgt die Zustellung der Ware durch den Transportdienstleister UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), so geben wir Ihre E-Mail-Adresse vor der Zustellung der Ware gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zum Zweck der Abstimmung eines Liefertermins bzw. zur Lieferankündigung an UPS weiter, sofern Sie hierfür im Bestellprozess Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Anderenfalls geben wir zum Zweck der Zustellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO nur den Namen des Empfängers und die Lieferadresse an UPS weiter. Die Weitergabe erfolgt nur, soweit dies für die Warenlieferung erforderlich ist. In diesem Fall ist eine vorherige Abstimmung des Liefertermins mit UPS bzw. die Übermittlung von Statusinformationen der Sendungszustellung nicht möglich.

Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem oben bezeichneten Verantwortlichen oder gegenüber dem Transportdienstleister UPS widerrufen werden.

Verwendung von Paymentdienstleistern (Zahlungsdiensten)

Amazon Pay
Bei Auswahl der Zahlungsart "Amazon Pay" erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (im Folgenden: „Amazon Payments“), an den wir Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen über Ihre Bestellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO weitergeben. Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt ausschließlich zum Zweck der Zahlungsabwicklung mit dem Zahlungsdienstleister Amazon Payments und nur insoweit, als sie hierfür erforderlich ist.

Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von Amazon Payments: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

Paypal
Bei Zahlung via PayPal, Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten - "Kauf auf Rechnung" oder „Ratenzahlung“ via PayPal geben wir Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der Zahlungsabwicklung an die PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nachfolgend "PayPal"), weiter. Die Weitergabe erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und nur insoweit, als dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist.

PayPal behält sich für die Zahlungsmethoden Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten - "Kauf auf Rechnung" oder „Ratenzahlung“ via PayPal die Durchführung einer Bonitätsauskunft vor. Hierfür werden Ihre Zahlungsdaten gegebenenfalls gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis des berechtigten Interesses von PayPal an der Feststellung Ihrer Zahlungsfähigkeit an Auskunfteien weitergegeben. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug auf die statistische Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwendet PayPal zum Zweck der Entscheidung über die Bereitstellung der jeweiligen Zahlungsmethode. Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte). Soweit Score-Werte in das Ergebnis der Bonitätsauskunft einfließen, haben sie ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren. In die Berechnung der Score-Werte fließen unter anderem, aber nicht ausschließlich, Anschriftendaten ein. Weitere datenschutzrechtliche Informationen, unter anderem zu den verwendeten Auskunfteien, entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Sie können dieser Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit durch eine Nachricht an PayPal widersprechen. Jedoch bleibt PayPal ggf. weiterhin berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, sofern dies zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung erforderlich ist.

Kontaktaufnahme

Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) werden personenbezogene Daten erhoben. Welche Daten im Falle der Nutzung eines Kontaktformulars erhoben werden, ist aus dem jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt Ihre Kontaktierung auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht. Dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Datenverarbeitung bei Eröffnung eines Kundenkontos und zur Vertragsabwicklung

Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO werden personenbezogene Daten weiterhin erhoben und verarbeitet, wenn Sie uns diese zur Durchführung eines Vertrages oder bei der Eröffnung eines Kundenkontos mitteilen. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Eine Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit möglich und kann durch eine Nachricht an die o.g. Adresse des Verantwortlichen erfolgen. Wir speichern und verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Vertragsabwicklung. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden Ihre Daten mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gesperrt und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder eine gesetzlich erlaubte weitere Datenverwendung von unserer Seite vorbehalten wurde.

Verwendung von Single-Sign-On-Verfahren

Login With Amazon
Auf unserer Website können Sie sich zur Erstellung eines Kundenkontos bzw. zur Registrierung über den Dienst „Login with Amazon“ der Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg („Amazon“) im Rahmen der sog. Single Sign On-Technik anmelden, falls Sie über ein Amazon-Konto verfügen. Die Amazon-Anmeldefunktion erkennen Sie auf unserer Internetseite anhand des Buttons „Login with Amazon“ oder „Mit Amazon anmelden“.

Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein Amazon-Anmeldefunktion enthält, stellt Ihr Browser bei aktivem Button eine direkte Verbindung zu den Servern von Amazon her. Der Inhalt des Anmelde-Buttons wird von Amazon direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Zwei Klicks für mehr Datenschutz. Erst durch das Anklicken des Buttons wird dieser aktiv und Ihr Browser baut die beschriebene Verbindung mit den Servern von Amazon auf. Der erstmalige Klick auf den Button bedeutet somit, dass Sie Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung an Amazon erteilen.

Durch diese Aktivierung erhält Amazon die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Amazon-Profil besitzen oder gerade nicht bei Amazon eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Amazon übermittelt und dort gespeichert. Diese Datenverarbeitungsvorgänge erfolgen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO auf Basis Ihrer erteilten Einwilligung durch das Aktivieren des Buttons.

Über die Verwendung des Amazon-Anmelde-Buttons auf unserer Website haben Sie außerdem die Möglichkeit, sich mittels Ihrer Amazon-Nutzerdaten auf unserer Website einzuloggen bzw. zu registrieren. Ausschließlich dann, wenn Sie vor dem Anmeldeprozess auf Basis eines entsprechenden Hinweises über den Austausch von Daten mit Amazon Ihre ausdrückliche Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO erteilen, erhalten wir bei Verwendung des Amazon- Buttons von Amazon, abhängig von Ihren persönlich getroffenen Datenschutzeinstellungen bei Amazon, die in ihrem Profil hinterlegten allgemeinen und öffentlichen zugänglichen Informationen. Zu diesen Informationen gehören die Nutzer-ID, der Name, die Anschrift, die Mailadresse, das Alter und das Geschlecht.

Die von Amazon übermittelten Daten werden bei uns zur Erstellung eines Benutzerkontos mit den notwendigen Daten (Anrede, Vorname, Nachname, Adressdaten, Land, E-Mail Adresse, Geburtsdatum) gespeichert und verarbeitet, falls diese von Ihnen bei Amazon dazu freigegeben wurden. Umgekehrt können auf Basis Ihrer Einwilligung Daten (z.B. Informationen zu Ihrem Surf- bzw. Kaufverhalten) von uns auf Ihr Amazon-Profil übertragen werden.

Die erteilte Einwilligung kann jederzeit durch eine Nachricht an den zu Beginn dieser Datenschutzerklärung genannten Verantwortlichen widerrufen werden.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Amazon sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

Wenn Sie nicht möchten, dass Amazon die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Amazon-Profil zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Amazon ausloggen.

Nutzung von Kundendaten zur Direktwerbung

Versand des E-Mail-Newsletters an Bestandskunden

Wenn Sie uns Ihre E-Mailadresse beim Kauf von Waren bzw. Dienstleistungen zur Verfügung gestellt haben, behalten wir uns vor, Ihnen regelmäßig Angebote zu ähnlichen Waren bzw. Dienstleistungen, wie den bereits gekauften, aus unserem Sortiment per E-Mail zuzusenden. Hierfür müssen wir gemäß § 7 Abs. 3 UWG keine gesonderte Einwilligung von Ihnen einholen. Die Datenverarbeitung erfolgt insoweit allein auf Basis unseres berechtigten Interesses an personalisierter Direktwerbung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Haben Sie der Nutzung Ihrer E-Mailadresse zu diesem Zweck anfänglich widersprochen, findet ein Mailversand unsererseits nicht statt. Sie sind berechtigt, der Nutzung Ihrer E-Mailadresse zu dem vorbezeichneten Werbezweck jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch eine Mitteilung an den zu Beginn genannten Verantwortlichen zu widersprechen. Hierfür fallen für Sie lediglich Übermittlungskosten nach den Basistarifen an. Nach Eingang Ihres Widerspruchs wird die Nutzung Ihrer E-Mailadresse zu Werbezwecken unverzüglich eingestellt.

Weitergabe an Dritte und Drittlandsübermittlung

Ihre Daten werden von uns nur in den oben beschriebenen Fällen sowie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen oder bei entsprechender Einwilligung an Dritte weitergeben. Ansonsten erfolgt eine Weitergabe an Dritte nicht, es sei denn wir sind aufgrund zwingender Rechtsvorschriften dazu verpflichtet (Weitergabe an externe Stellen wie z.B. Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden)

Auch eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Länder außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums) findet nur statt, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns dazu Ihre Einwilligung erteilt haben. Letzteres kann bei der Einbindung oben beschriebenen Tools und Analysediensten der Fall sein. Dann ergreifen wir die datenschutzrechtlich möglichen und notwendigen Maßnahmen gemäß Art. 44 ff. EU-DS-GVO um das Datenschutzniveau im Drittland herzustellen.

Cookies (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, f EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1, 2 TTDSG)

Unsere Internetseite verwendet sogenannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden und die Ihr Browser (lokal) speichert. Cookies enthalten lediglich pseudonymeDaten. Einige Cookies bleiben für die Dauer einer Browsersitzung bestehen (sog. Session-Cookies), andere werden längerfristig gespeichert (sog. persistente Cookies, z. B. Consent-Einstellungen). Letztere werden automatisch nach der jeweils angegebenen Zeit (in der Regel 6 Monate) gelöscht. Neben eigenen Cookies kommen auch solche zum Einsatz, die durch Drittanbieter gesteuert werden. Diese nutzen die in den Cookies enthaltenen Informationen, um Ihnen z. B. Inhalte einzublenden oder aber die von Ihnen besuchten Seiten zu erfassen.

Aufgrund unseres berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f EU-DS-GVO) setzen wir technisch notwendige Cookies, die zwingend für den Betrieb der Internetseite und die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit notwendig sind. Ferner setzen wir ohne Ihre Einwilligung Cookies ein, soweit deren alleiniger Zweck in der Speicherung von bzw. der Zugriff auf im Endgerät gespeicherten Informationen zur Übertragung von Nachrichten liegt oder diese unbedingt erforderlich sind, um den von Ihnen ausdrücklich gewünschten Dienst zur Verfügung stellen zu können, § 25 Abs. 2 TTDSG.

Ihre Einwilligung vorausgesetzt, kommen weitere Cookies zum Einsatz, mittels derer uns bzw. Dritten z. B. eine Auswertung darüber möglich ist, wie unsere Dienste genutzt werden. So können wir die Inhalte den Nutzerbedürfnissen entsprechend gestalten. Zudem haben wir durch die Cookies die Möglichkeit, die Effektivität einer bestimmten Anzeige zu messen und ihre Platzierung beispielsweise in Abhängigkeit von den thematischen Nutzerinteressen erfolgen zu lassen. Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre ausdrückliche Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1 TTDSG).

Sie können Ihre Einwilligung über unser Consent-Banner jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und die Cookie-Einstellungen ändern. Beachten Sie, dass Änderungen für jedes Endgerät separat vorzunehmen sind.

Consent Management Tool

Sofern Sie bei den von uns genutzten Drittanbietern Konten unterhalten und dort eingeloggt sind, kann es zu einer Verknüpfung Ihrer Daten mit dem jeweiligen Konto kommen. Sie können eine derartige Zusammenführung vermeiden, indem Sie Ihre Einwilligung zu den betreffenden Cookies nicht erteilen oder widerrufen oder, indem Sie sich im Vorfeld bei den jeweiligen Drittanbietern ausloggen.

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Cookies auf Ihrem Endgerät auch manuell über die Einstellungen Ihres Browsers oder softwaregestützt deaktivieren, einschränken oder löschen. Deaktivieren Sie die Setzung von Cookies, ist eine vollumfängliche Nutzung unserer Internetseiten nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise im Abschnitt des jeweiligen Dienstes, der Cookies einsetzt.

Consentmanager

Diese Webseite nutzt zur Einholung von Nutzereinwilligungen für einwilligungspflichtige Cookies und andere Trackingtechnologien das Consent-Tool „consentmanager“ der consentmanager GmbH, Eppendorfer Weg 183, 20253 Hamburg.

Das Tool setzt technisch notwendige Cookies, um Ihre Cooie- und Tracking-Präferenzen zu speichern. Diese Datenverarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, § 25 Abs. 2 TTDSG auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an der Bereitstellung eines Cookie-Zustimmungsverwaltungsdienstes für die Website-Besucher und soweit die Verarbeitung zur Erfüllung der gesetzlich normierten Nachweispflichten für die Erteilung einer Einwilligung dient gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c) i.V.m. Art. 7 Abs. 1 DSGVO.

Erstellung von Nutzerprofilen bzw. Einsatz nicht rein funktionaler Cookies (Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1 TTDSG)

Auf unserer Webseite nutzen wir folgende Tools bzw. Dienste:

Einsatz Google Tag Manager

Wir setzen den Google Tag Manager ein. Anbieter ist die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Durch diesen Dienst können Website-Tags über eine Oberfläche verwaltet werden. Der Google Tag Manager implementiert lediglich Tags. Der Google Tag Manager selbst erstellt keine Nutzerprofile, speichert keine Cookies und nimmt keine eigenständigen Analysen vor. Er dient lediglich der Verwaltung und Ausspielung der über ihn eingebundenen Tools. Der Google Tag Manager erfasst jedoch Ihre IP-Adresse, die auch an das Mutterunternehmen von Google in die Vereinigten Staaten übertragen werden kann.

Der Einsatz des Google Tag Managers erfolgt auf Grundlage Ihrer zuvor erteilten Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a. EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1 TTDSG. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit hier widerrufen.

Consent Management Tool

Einsatz von Google Analytics

Auf unserer Website setzen wir das Tracking-Tool Google Analytics der Google Ireland Limited ein.

Google Analytics verwendet sog. „Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Google verarbeitet und speichert Ihre Daten in den USA. Durch entsprechende vertragliche Regelungen und Garantien wird die Einhaltung des europäischen Datenschutzniveaus für die Datenübertragung und -verarbeitung in Drittländern gewährleistet. Eine Datenverarbeitung bzw. -speicherung in Drittländern kann auch auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgen (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO), in diesem Fall werden Sie im Rahmen der Einholung Ihrer Einwilligung hierauf, sowie die Möglichkeit des Widerrufs, gesondert hingewiesen.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a. EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1 TTDSG. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit hier widerrufen.

Consent Management Tool

Der Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den Dienst Google Analytics ist die Analyse der Interaktion unserer Websitebesucher mit unserer Website. Durch die Auswertung der hier gewonnenen Daten können wir unser Angebot optimieren und die Nutzerfreundlichkeit steigern. Wir löschen oder anonymisieren die durch Google Analytics gesammelten Daten sobald diese für unsere Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dies ist nach 26 Monaten der Fall.

Einsatz Google Ads Conversion-Tracking

Diese Website nutzt das Online-Werbeprogramm "Google Ads" und im Rahmen von Google Ads das Conversion-Tracking der Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“). Wir nutzen das Angebot von Google Ads, um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google Adwords) auf externen Webseiten auf unsere attraktiven Angebote aufmerksam zu machen. Wir können in Bezug zu den Daten der Werbekampagnen ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbemaßnahmen sind. Wir verfolgen damit das Anliegen, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse ist, unsere Website für Sie interessanter zu gestalten und eine faire Berechnung der anfallenden Werbekosten zu erreichen.

Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google geschaltete Ads-Anzeige klickt. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten dieser Website und ist das Cookie noch nicht abgelaufen, können Google und wir erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google Ads-Kunde erhält ein anderes Cookie.

Cookies können somit nicht über die Websites von Google Ads-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für Google Ads-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie diese Nutzung blockieren, indem Sie das Cookie des Google Conversion-Trackings über ihren Internet-Browser unter dem Stichwort „Nutzereinstellungen“ deaktivieren. Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen. Wir setzen Google Ads ein, wenn Sie uns hierfür Ihre vorherige Einwilligung erteilt haben gem. Art. 6 Abs 1 lit. a DSGVO, § 25 Abs.1 TTDSG.Im Rahmen der Nutzung von Google Ads kann es auch zu einer Übermittlung von personenbezogenen Daten an die Server der Google LLC. in den USA kommen. Rechtsgrundlage für eine solche Drittlandsübermittlung kann auch Ihre Einwilligung sein (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO). In diesem Fall werden Sie im Rahmen der Einholung Ihrer Einwilligung hierauf, sowie die Möglichkeit des Widerrufs, gesondert hingewiesen.

Um Ihren Widerruf auszuüben, deaktivieren Sie diesen Dienst im auf der Webseite bereitgestellten Consent Management Tool oder befolgen Sie alternativ die vorstehend geschilderte Möglichkeit zur Vornahme eines Widerspruchs.

Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von Google: https://www.google.de/policies/privacy/

Sie können dem Setzen von Cookies durch Google Ads Conversion-Tracking dauerhaft widersprechen, indem Sie das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plug-in von Google herunterladen und installieren: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Bitte beachten Sie, dass bestimmte Funktionen dieser Website möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden können, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben.

Retargeting/ Remarketing/ Empfehlungswerbung

Einsatz Bing Ads (Microsoft Corporation)

Diese Website nutzt die Conversion-Tracking-Technologie „Bing Ads“ von Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Von Microsoft Bing Ads wird ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern Sie über eine Microsoft Bing Anzeige auf unsere Website gelangt sind. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Diese Cookies verlieren nach 180 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten dieser Website und ist das Cookie noch nicht abgelaufen, können Microsoft und wir erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite (Conversion-Seite) weitergeleitet wurde. Sofern dabei personenbezogene Daten verarbeitet werden, geschieht dies auf Grundlage Ihrer zuvor erteilten Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a; § 25 Abs. 1 TTDSG DSGVO. Im Rahmen der Nutzung von Bing Ads kann es auch zu einer Übermittlung von personenbezogenen Daten an die Server der Microsoft Corporation in den USA kommen. Rechtsgrundlage für eine solche Drittlandsübermittlung kann auch Ihre Einwilligung sein (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO). In diesem Fall werden Sie im Rahmen der Einholung Ihrer Einwilligung hierauf, sowie die Möglichkeit des Widerrufs, gesondert hingewiesen.

Ohne diese Einwilligungserteilung unterbleibt der Einsatz von Bing Ads während Ihres Seitenbesuchs. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Um Ihren Widerruf auszuüben, deaktivieren Sie diesen Dienst bitte in dem auf der Webseite bereitgestellten Tool.

Die mithilfe des Conversion-Cookies erhobenen Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken zu erstellen, d.h. zu erfassen, wie viele Nutzer nach Anklicken einer Anzeige auf eine Conversion-Seite gelangen. Wir erfahren hierdurch die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wir erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.

Einsatz Bing Ads (Microsoft Corporation) Universal Event Tracking

Diese Website nutzt das Universal Event Tracking der Conversion-Tracking-Technologie „Bing Ads“ von Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).

Für den Einsatz des Universal Event Trackings ist auf jeder Seite unserer Website ein Tag hinterlegt, der mit dem von Microsoft Bing Ads gesetzten Conversion-Cookie interagiert. Diese Interaktion macht das Nutzerverhalten auf unserer Website nachvollziehbar und sendet die so erfassten Informationen an Microsoft Bing Ads. Dies hat den Zweck, dass bestimmte vordefinierte Ziele wie z.B. Käufe oder Leads statistisch erfasst und ausgewertet werden können, um die Ausrichtung und den Inhalt unserer Angebote interessengerechter zu gestalten. Die Tags dienen zu keiner Zeit der persönlichen Identifizierung von Nutzern.

Sofern die Übermittlung der Informationen über das Nutzerverhalten an Microsoft Bing Ads personenbezogene Nutzerdaten umfasst, erfolgt dies auf Grundlage Ihrer zuvor erteilten Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, § 25 Abs. 1 TTDSG.

Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie dem widersprechen, indem Sie das Cookie des Bing Ads Conversion-Trackings über ihren Internet-Browser unter Nutzereinstellungen deaktivieren. Sie werden dann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen. Alternativ können Sie unter Nutzung der Deaktivierungsseite für Verbraucher aus der EU https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ überprüfen, ob Werbe-Cookies von Microsoft in Ihrem Browser gesetzt werden und diese deaktivieren.

Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von Microsoft Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Soweit rechtlich erforderlich, haben wir zur vorstehend dargestellten Verarbeitung Ihrer Daten Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO eingeholt. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Um Ihren Widerruf auszuüben, befolgen Sie bitte die vorstehend geschilderte Möglichkeit zur Vornahme eines Widerspruchs.

Consent Management Tool

Einsatz Google Ads Conversion-Tracking

Diese Website nutzt das Online-Werbeprogramm "Google Ads" und im Rahmen von Google Ads das Conversion-Tracking der Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Soweit Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz haben, ist Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) der für Ihre Daten zuständige Verantwortliche. Google Ireland Limited ist für die Verarbeitung Ihrer Daten und die Einhaltung der anwendbaren Datenschutzgesetze verantwortlich.

Die Informationen, die mit Hilfe des Conversion-Cookie eingeholt werden, dienen dem Zweck Conversion-Statistiken zu erstellen. Hierbei erfahren wir die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf eine unserer Anzeigen geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken, werden Cookies für das Conversion-Tracking auf Ihrem Rechner abgelegt. Diese Cookies haben eine begrenzte Gültigkeit, enthalten personenbezogene Daten, dienen jedoch nicht der persönlichen Identifizierung. Wenn Sie bestimmte Seiten unserer Website besuchen und das Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und wir erkennen, dass Sie auf die Anzeige geklickt haben und zu dieser Seite weitergeleitet wurden. Jeder Google Ads-Kunde erhält ein anderes Cookie.

Die Cookies werden für 30 Tage gespeichert und anschließend gelöscht.

Die Verarbeitung erfolgt auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO, § 25 Abs. 1 TTDSG.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Hierzu rufen Sie ganz einfach unseren Consent-Banner auf und wählen das / die entsprechende(n) Cookie(s) ab. Bitte beachten Sie, dass die Änderung in den Consent-Banner-Einstellungen für jedes Endgerät einzeln vorgenommen werden muss.

Consent Management Tool

Bitte beachten Sie, dass mit der Verwendung von Google Ads eine Verarbeitung Ihrer Daten in den USA verbunden ist. Durch entsprechende vertragliche Regelungen und Garantien wird die Einhaltung des europäischen Datenschutzniveaus für die Datenübertragung- und verarbeitung in Drittländern gewährleistet. Eine Datenverarbeitung bzw. -speicherung in Drittländern kann auch auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgen (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO), in diesem Fall werden Sie im Rahmen der Einholung Ihrer Einwilligung hierauf, sowie die Möglichkeit des Widerrufs, gesondert hingewiesen.

Ferner können Sie in den Einstellungen für Werbung bei Google für Sie personalisierte Werbung deaktivieren. Eine Anleitung dazu finden Sie unter https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

Alternativ können Sie die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter verhindern, indem Sie die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (Network Advertising Initiative) unter https://www.networkadvertising.org/choices/ aufrufen und die dort genannten weiterführenden Information zum Opt-Out umsetzen. Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen.

Nähere Informationen sowie die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter: https://www.google.de/policies/privacy/

Einsatz Facebook Custom Audiences ("Besucheraktions-Pixel")

Diese Website verwendet das sog. "Facebook-Pixel" des sozialen Netzwerkes Facebook, welches von der Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird (im Folgenden auch "Facebook").

Die Datenverarbeitung beruht hierbei auf Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, soweit Cookies zum Einsatz kommen ferner § 25 Abs. 1 TTDSG.

Sie können Ihre Einwilligung zudem jederzeit für die Zukunft widerrufen. Hierzu rufen Sie ganz einfach unseren Consent-Banner auf und wählen die entsprechende Einstellung ab. Bitte beachten Sie, dass die Änderung in den Consent-Banner-Einstellungen für jedes Endgerät einzeln vorgenommen werden muss.

Consent Management Tool

Gegebenenfalls werden von Meta Platforms Inc. personenbezogene Daten in die USA übertragen. Durch entsprechende vertragliche Regelungen und Garantien wird die Einhaltung des europäischen Datenschutzniveaus für die Datenübertragung- und verarbeitung in Drittländern gewährleistet. Eine Datenverarbeitung bzw. -speicherung in Drittländern kann auch auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgen (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO), in diesem Fall werden Sie im Rahmen der Einholung Ihrer Einwilligung hierauf, sowie die Möglichkeit des Widerrufs, gesondert hingewiesen.

Mit Hilfe des Facebook-Pixels ist es Facebook zum einen möglich, die Besucher unseres Onlineangebotes als Zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen (sog. "Facebook-Ads") zu bestimmen. Dementsprechend setzen wir das Facebook-Pixel ein, um die durch uns geschaltete Facebook-Ads nur solchen Facebook-Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen, die wir an Facebook übermitteln (sog. "Custom Audiences").Mit Hilfe des Facebook-Pixels möchten wir auch sicherstellen, dass unsere Facebook-Ads dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. Es kann zu diesen Zwecken ein Cookie auf dem Rechner der Nutzer gespeichert werden. Mit Hilfe des Facebook-Pixels kann das Nutzerverhalten über mehrere Seiten nachverfolgt werden, nachdem eine Facebook-Werbeanzeige angesehen oder angeklickt wurde. Wir verwenden in diesem Zusammenhang auch das sog. Cross-Device Tracking, welches eine geräteübergreifende Verarbeitung der Besucherdaten für Marketingzwecke ermöglicht.

Dieses Verfahren dient dazu, die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke auszuwerten und kann dazu beitragen, zukünftige Werbemaßnahmen zu optimieren.

Erhoben werden Nutzungsdaten, Standortdaten, Meta- und Kommunikationsdaten (z.B. IP-Adressen und Geräte-Informationen).

Falls Sie keine interessenbasierte Werbung erhalten möchten, haben Sie zudem die Möglichkeit, die Verwendung von Cookies durch Facebook für diese Zwecke in den Einstellungen Ihres Browsers zu deaktivieren. Hierdurch können jedoch Funktionen unseres Webangebotes eingeschränkt werden. Wir empfehlen daher zusätzlich die Widerspruchsmöglichkeit unter https://www.youronlinechoices.eu oder https://optout.aboutads.info.

Verwendung von Sozialen Medien: Youtube-Videos

Diese Website nutzt die Youtube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos des Anbieters „Youtube“, der zu der Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“) gehört.

Die Einbettung bei YouTube erfolgt durch das technische Verfahren des sogenannten Framings. Beim Framing wird durch das bloße Einfügen eines von Youtube bereitgestellten HTML-Links in den Code einer Website ein Wiedergaberahmen (Englisch: frame) auf der Drittpräsenz erzeugt und so ein Abspielen des auf YouTube-Servern gespeicherten Videos ermöglicht. Wir setzen die von Youtube erzeugten Framing-Codes im sogenannten „erweiterten Datenschutzmodus“ ein. Gemäß den Angaben der YouTube Plattform wird dabei die Cookie-Aktivität und die dadurch initiierte Datenerhebung erst an eine Nutzung der Wiedergabefunktion des Videos selbst geknüpft. Die Datensammlung durch eine bloße Nutzung der Website mit geframten Inhalten ist vor diesem Hintergrund unterbunden. Um die YouTube-Inhalte abspielen zu können benötigen wir Ihre gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, §25 Abs.1 TTDSG, welche Sie – sofern Sie diese nicht bereits im Rahmen Ihrer Auswahl erteilt haben – über die Schaltfläche im Bereich jeweiligen Videos erteilen können. Mit einem Klick auf den Play-Button willigen Sie ein, dass Ihre IP-Adresse an YouTube (YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA) übertragen wird, und dass der Anbieter Cookies in Ihrem Browser setzt. Zur Darstellung der Videos werden zudem die Google Schriftarten „Google Fonts“ nachgeladen, sodass sich Ihre erteilte Einwilligung auch auf diesen Dienst erstreckt.

Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Youtube“ finden Sie in den Youtube-Nutzungsbedingungen unter https://www.youtube.com/static?template=terms sowie in der Datenschutzerklärung von Google unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Soweit rechtlich erforderlich, haben wir zur vorstehend dargestellten Verarbeitung Ihrer Daten Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, §25 Abs.1 TTDSG eingeholt. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Um Ihren Widerruf auszuüben, deaktivieren Sie diesen Dienst im auf der Webseite bereitgestellten Consent Management Tool

Links Soziale Medien

Auf unserer Webseite finden Sie Links zu den Soziale Medien Diensten von Meta / Facebook, LinkedIn, und Instagram. Links zu den Internetseiten der Soziale Medien Diensten erkennen Sie an dem jeweiligen Unternehmens-Logo. Wenn Sie diesen Links folgen, erreichen Sie den Unternehmensauftritt der va-Q-tec AG bei dem jeweiligen Sozialen Medien Dienst. Bei dem Anklicken eines Links zu einem Sozialen Medien Dienst wird eine Verbindung zu den Servern des Sozialen Medien Dienstes hergestellt. Hierdurch wird an die Server des Sozialen Medien Dienstes übermittelt, dass Sie unsere Webseite besucht haben. Darüber hinaus werden weitere Daten an den Anbieter des Sozialen Medien Dienstes übertragen.

Das sind beispielsweise: Adresse der Webseite, auf der sich der aktivierte Link befindet Datum und Uhrzeit des Aufrufs der Webseite bzw. der Aktivierung des Links Informationen über den verwendeten Browser und das verwendete Betriebssystem IP-Adresse

Wenn Sie im Zeitpunkt der Aktivierung des Links bereits bei dem entsprechenden Sozialen Medien Dienst eingeloggt sind, kann der Anbieter des Sozialen Medien Dienstes in der Lage sein, aus den übermittelten Daten Ihren Benutzernamen und ggf. sogar Ihren echten Namen zu ermitteln und diese Informationen Ihrem persönlichen Benutzerkonto bei dem Sozialen Medien Dienst zuordnen. Sie können diese Möglichkeit der Zuordnung zu Ihrem persönlichen Benutzerkonto ausschließen, wenn Sie sich vorher aus Ihrem Benutzerkonto ausloggen.

Die Server der Sozialen Medien Dienste befinden sich in den USA und anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Die Daten können durch den Anbieter des Sozialen Medien Dienstes daher auch in Ländern außerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden. Bitte beachten Sie, dass Unternehmen in diesen Ländern einem Datenschutzgesetz unterliegen, das allgemein personenbezogene Daten nicht in demselben Maße schützt, wie es in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union der Fall ist.

Bitte beachten Sie, dass wir keinen Einfluss auf Umfang, Art und Zweck der Datenverarbeitung durch den Anbieter des Sozialen Medien Dienstes haben. Nähere Informationen zur Verwendung Ihrer Daten durch die auf unserer Webseite eingebundenen Sozialen Medien Dienste finden Sie in der Datenschutzrichtlinie des jeweiligen Sozialen Medien Dienstes.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Wir nutzen keine rein automatisierten Verarbeitungsprozesse zur Herbeiführung einer Entscheidung.

Ihre Rechte im Überblick

Gerne möchten wir Sie an dieser Stelle über Ihre Rechte als betroffene Person informieren. Diese Rechte sind in den Art. 15 - 22 DSGVO normiert. Dies umfasst:

Das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), Das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO), Das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung (Art. 18 DSGVO), Das Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung (Art. 21 DSGVO).

Um diese Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an: [email protected]. Gleiches gilt, wenn Sie Fragen zur Datenverarbeitung in unserem Unternehmen haben oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten. Ihnen steht zudem ein Beschwerderecht an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu.

Widerspruchsrechte

Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit Widerspruchsrechten folgendes:

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung verarbeiten, haben Sie das Recht, dieser Datenverarbeitung jederzeit ohne Angaben von Gründen zu widersprechen. Dies gilt auch für ein Profiling, soweit es mit der Direktwerbung in Verbindung steht.

Wenn Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung widersprechen, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. Der Widerspruch ist kostenlos und kann formfrei erfolgen, möglichst an: Kontakt einfügen.

Für den Fall, dass wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen verarbeiten, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit widersprechen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

Wir speichern Ihre Daten, solange diese für den jeweiligen Verarbeitungszweck benötigt werden. Bitte beachten Sie, dass zahlreiche Aufbewahrungsfristen bedingen, dass Daten weiterhin gespeichert werden (müssen). Dies betrifft insbesondere handelsrechtliche oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten (z.B. Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, etc.). Sofern keine weitergehenden Aufbewahrungspflichten bestehen, werden die Daten nach Zweckerreichung routinemäßig gelöscht.