10 Jahre Qualitätsgarantie
Kostenloser Versand in DE ab 100€

Kvalitetsgaranti for danmark

Kvalitetsgaranti for QOOL® bokse

Som en del af vores altomfattende bæredygtighedstilgang skal vores produkter ledsage vores kunder over flere år. Vi er overbevist om kvaliteten af vores produkter. Derfor har vi udviklet QOOL kvalitetsgarantien for vores QOOL bokse.

For dette produkt, QOOL boksen, gives en sælgergaranti (se længere nede for yderligere informationer og vejledning!)

Garantibetingelser:

Ud over de rettigheder, som du har i medfør af loven i tilfælde af mangler, giver vi, va-Q-tec AG, dig 10 års garanti (”garantiperiode”) på, at denne QOOL boks isolerer. Fristen ved beregningen af garantiperioden begynder med datoen på regningen for købet af QOOL boksen hos os.
Garantiydelsen gælder, hvis du har købt QOOL boksen direkte hos os via vores webshop og har din bopæl i et af vores leveringslande på tidspunktet, hvor du gør et garantikrav gældende. Vores leveringslande er: Tyskland, Danmark, Holland, Sverige og Østrig. Derudover forudsætter garantien, at du

 • har foretaget købet af QOOL boksen hos os som forbruger, altså, at købet af QOOL boksen er blevet foretaget til formål, der i overvejende grad hverken har kunnet tilregnes dit erhvervsmæssige eller dit selvstændige arbejde, og
 • hverken benytter QOOL boksen erhvervsmæssigt eller i forbindelse med et selvstændigt arbejde.

 

Hvis det inden for garantiperioden viser sig, at boksen ikke længere isolerer, giver vi dig som din garantigiver og i henhold til garantien en af de følgende ydelser efter vores valg:

 • gratis reparation af QOOL boksen eller
 • gratis ombytning af QOOL boksen med en tilsvarende vare (evt. også med en efterfølgende model, hvis den oprindelige QOOL boks ikke længere er tilgængelig).

 

Henvend dig venligst til os som din garantigiver i tilfælde af en garantisag:

va-Q-tec AG

QOOL

Reklamation

Alfred-Nobel Str. 33

97080 Würzburg

Tyskland

E-mail: [email protected]

Telefon: +49 931 35942 - 1883

Garantikrav er udelukket ved skader på QOOL boksen som følge af

 •  misbrug eller uhensigtsmæssig behandling
 • påvirkninger fra omgivelserne (stenslag, gnistrende gløder, ild etc.)
 • tilsidesættelse af eventuelle sikkerhedsforanstaltninger
 • tilsidesættelse af brugsinstruktionerne
 • anvendelse af vold (f.eks. ved at skære i, slå eller sparke til eller smide med produktet)
 • forsøg på selv at reparere produktet
 • normal slid

 

Garantiperioden forlænges ikke i tilfælde af en garantisag, det vil sige, at garantiperioden ikke begynder forfra efter at en QOOL boks er blevet repareret eller ombyttet i henhold til garantien. Hvis du vil gøre krav på garantiydelsen, forudsætter det, at du melder garantisagen til os som din garantigiver inden for garantiperioden og på vores forlangende indsender QOOL boksen, så vi har mulighed for at undersøge garantisagen. Du skal i den forbindelse sørge for en passende indpakning for at undgå beskadigelser under transporten.

Hvis du anmoder om garantiydelsen, skal du på vores forlangende stille en kopi af den originale regning for købet af QOOL boksen til rådighed for os som din garantigiver. Vi beder om forståelse for, at vi kan nægte at give garantiydelsen, hvis du ikke efterkommer dette forlangende, da regningskopien anvendes til at beregne garantiperioden.

Garantiafviklingen er under alle omstændigheder fragtfri for dig. Eventuelle udlæg, som du har haft til forsendelsesomkostninger, refunderes af os. Hvis det er nødvendigt at foretage en afmontering af QOOL boksen for at kunne indsende denne, og der er omkostninger forbundet hermed, bærer vi de omkostninger, der er nødvendige for afmonteringen.

Bemærk:

Dine lovbestemte rettigheder ved mangler indskrænkes ikke af dette garantiløfte og kan gøres gældende af dig uden vederlag. Eventuelle lovbestemte garantikrav over for os berøres således ikke af dette garantiløfte.