10 Jahre Qualitätsgarantie
Kostenloser Versand in DE ab 100€

Kvalitetsgaranti för sverige

Kvalitetsgaranti för QOOL®-boxar

I linje med vår hållbarhetsfilosofi ska våra produkter kunna användas av kunderna under många år. Vi vet att våra produkter håller hög kvalitet. Därför har vid tagit fram QOOL kvalitetsgaranti för våra QOOL-kylboxar.

För denna produkt – QOOL Box – finns en försäljningsgaranti (se nedan för mer information och anvisningar gällande garantin!)

Garantivillkor:

Utöver dina lagstadgade rättigheter vid fel ger va-Q-tec AG även 10 års garanti (”garantitid”) på att denna QOOL Box isolerar. Tidsperioden för beräkningen av garantitiden startar vid fakturadatumet för köpet av en QOOL Box. Garantin gäller om du har köpt din QOOL Box direkt hos oss i vår webbutik och är bosatt i ett av våra leverantörsländer vid tidpunkten då garantianspråket görs gällande. Våra
leverantörsländer är: Tyskland, Danmark, Nederländerna, Sverige och Österrike. Vidare förutsätter garantin att du

 • har köpt QOOL Box hos oss i egenskap av konsument, dvs. QOOL Box ska inte till övervägande del användas i din yrkesmässiga verksamhet eller i din verksamhet som egenföretagare, och
 • inte heller använder din QOOL Box varken i yrkesmässig verksamhet eller i verksamhet som egenföretagare.

 

Om kylboxen inte längre isolerar under garantitiden, garanterar vi som garantigivare dig någon av följande åtgärder inom ramen för garantin (vårt val):

 • kostnadsfri reparation av QOOL-boxen eller
 • kostnadsfritt byte av QOOL-boxen mot en likvärdig artikel (ev. även en senare modell, om den ursprungliga QOOL-boxen inte längre finns tillgänglig).

 

Vid ett garantiärende ska du kontakta oss som garantigivare:

va-Q-tec AG
QOOL
Reklamation
Alfred-Nobel Str. 33
97080 Würzburg
Tyskland
E-post: [email protected]
Telefon: +49 931 35942 - 1883

Inga garantianspråk kan riktas vid skador på QOOL Box som beror på

 • missbruk eller felaktig användning
 • yttre påverkan (stenskott, gnistor, eld etc.)
 • att ev. säkerhetsåtgärder inte har vidtagits
 • att användningsanvisningarna inte har följts
 • våld (t.ex. skärskador, slag, stötar, fall)
 • egna reparationsförsök
 • normalt slitage

 

Garantitiden förlängs inte vid ett garantiärende, vilket innebär att garantitiden inte börjar om på nytt för en QOOL Box som har reparerats eller bytts ut inom ramen för garantin. Utnyttjande av garantin förutsätter att du delger oss som garantigivare garantiärendet inom garantitiden, samt på vår begäran skickar in din QOOL Box till oss för bedömning av garantiärendet. Se till att använda
emballage som skyddar mot skador under transporten.

Vid garantianspråk måste du på vår begäran kunna tillhandahålla oss som garantigivare en kopia av originalfakturan gällande köpet av din QOOL Box. Eftersom fakturakopian ligger till grund för beräkningen av garantitiden kan vi komma att avvisa garantianspråk om du inte kan tillhandahålla fakturan.

Garantihanteringen sker alltid fraktfritt. Om du har betalat fraktkostnader kommer vi att ersätta dig för dessa. Om försändelsen av din QOOL Box kräver demontering som medför kostnader kommer vi att stå för nödvändiga kostnader för demonteringen.

Observera:
Dina lagstadgade rättigheter vid fel påverkas inte av detta garantiåtagande och kan alltid åberopas av dig utan kostnad. Ev. lagstadgade garantirättigheter gentemot oss påverkas alltså inte av detta garantiåtagande.

garantiløfte.