Datenschutzerklärung für Niederlande

Privacyverklaring conform de Algemene verordening gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling.

Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is va-Q-tec AG, Alfred-Nobel-Straße 33, 97080 Würzburg, Deutschland, Tel.: +49 931 35942 - 1891, E-Mail: [email protected]. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verwerkingsverantwoordelijke heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt kan worden bereikt: "va-Q-tec AG, Alfred-Nobel-Straße 33, 97080 Würzburg, Tel.: +49 (0) 931 35 942 0, Fax: +49 (0) 931 35 942 10, E-Mail: [email protected], Vorstand: Dr. Joachim Kuhn (CEO – Vorstandsvorsitzender), Stefan Döhmen, [email protected]"

1.4 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen die u naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt) gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbinding herkennen aan de tekenreeks 'https://’ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.

 

2) Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogeheten serverlogboeken). Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website voor u weer te geven:

 • Welke website van ons u bezoekt
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Verzonden gegevensvolume in bytes
 • Vanaf welke internetpagina u op de website terecht bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd)

De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij behouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden.

 

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk en het gebruik van bepaalde functiesm mogelijk te maken, gebruiken wij op diverse pagina's zogeheten cookies. Daarbij gaat  het om kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen.

Sommige door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na hetm  afsluiten van uw browser, weer verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies  blijven op uw computer aanwezig en stellen ons of onze partnerondernemingen (cookies  van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente  cookies). Als er cookies worden geplaatst, dan verzamelen en verwerken deze  persoonlijke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, en IP-adressen.

Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur. Deze  periode kan per cookie verschillen.

De cookies worden deels gebruikt om het bestelproces via de opslag van instellingen te  vereenvoudigen (bijvoorbeeld door de inhoud van een virtuele winkelmand voor een  later bezoek aan de website te onthouden). Indien via specifieke cookies van ons ook  persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b),  AVG voor uitvoering van de overeenkomst of overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f),  AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigd belangen bij het optimaal functioneren  van de website en het creëren van een klantvriendelijke en effectieve beleving van het  websitebezoek.

Wij werken samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod zo  interessant mogelijk voor u te maken. Daartoe worden bij uw bezoek aan onze website  ook cookies van partnerondernemingen op uw harde schijf opgeslagen (cookies van  derden). Over het gebruik van zulke cookies en de omvang van de specifieke  verzamelde informatie wordt u in de onderstaande punten individueel en afzonderlijk  geïnformeerd.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over het plaatsen van  cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of dat  u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Elke browser beheert  cookie-instellingen op een andere manier. Dit wordt beschreven in het menu Help van  elke browser, waarbij wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze  informatie vindt u voor de desbetreffende browser via de volgende links:

Internet Explorer:  https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manag e-cookies

Firefox:  https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen

Chrome:  https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl  =nl

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21482?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnenm worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.

 

4) Contactopname

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), dan  worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van een  contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze  gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het  opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen  en gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang  bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond  voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden na het afsluiten  van uw aanvraag gewist. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de  betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke  registratieverplichtingen van toepassing zijn.

 

5) Gegevensverwerking bij het aanmaken van een klantenaccount en voor de  uitvoering van overeenkomsten

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG worden persoonsgegevens bovendien  verzameld en verwerkt wanneer u ze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een  overeenkomst of bij het aanmaken van een klantenaccount. Welke gegevens er worden  verzameld, blijkt uit de betreffende invoerformulieren. Het verwijderen van uw  klantenaccount is te allen tijde mogelijk. Dit kan door een bericht te sturen naar de  hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte  gegevens op en gebruiken deze voor de uitvoering van overeenkomsten. Na de  volledige afhandeling van een overeenkomst of de verwijdering van uw klantenaccount,  worden uw gegevens met het oog op de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen  geblokkeerd en na afloop van deze termijnen verwijderd, indien u niet uitdrukkelijk hebt  ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het onzerzijds is toegestaan om  de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover  wij u hieronder informeren.

 

6) Gegevensverwerking voor de afhandeling van bestellingen

6.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering  van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming,  voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens  geven wij in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste  kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is. Voor zover er gebruik wordt gemaakt  van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u hierover uitdrukkelijk in het  onderstaande. De rechtsgrond voor het verstrekken van de gegevens is in dit geval  artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

6.2 Bestellingen worden afgehandeld via de dienstenleverancier ’plentymarkets’  (plentymarkets GmbH, Bürgermeister-Brunner-Str. 15, 34117 Kassel). Naam, adres en  eventuele verdere persoonsgegevens worden overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b),  AVG uitsluitend voor het afhandelen van online bestellingen aan plentymarkets  doorgegeven. Overdracht van uw gegevens vindt daarbij alleen plaats indien dat  werkelijk noodzakelijk is voor de afhandeling van de bestelling. Details over  gegevensbescherming bij plentymarkets en de privacyverklaring van plentymarkets  GmbH zijn beschikbaar op de website van plentymarkets onder ’plentymarkets.eu’.

 

7) Contactopname voor herinnering aan beoordeling

Herinnering aan eigen beoordeling (geen verzending via een  klantenbeoordelingssysteem)  Wij gebruiken uw e-mailadres om u een eenmalige herinnering te sturen voor het  afgeven van een beoordeling van uw bestelervaring ten behoeve van het door ons  gebruikte beoordelingssysteem, voor zover u ons daarvoor tijdens of na uw bestelling  overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG uitdrukkelijk toestemming hebt verleend.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht naar de  verwerkingsverantwoordelijke te sturen.

 

8) Gebruik van video's

Gebruik van YouTube-video's

Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het aanduiden en  weergeven van video's van de aanbieder 'YouTube’, die onderdeel is van Google Ireland  Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google’).  In dit verband wordt de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ toegepast, waarbij  de opslag van gebruikersinformatie volgens de aanbieder pas bij het afspelen van de  video of video's in gang wordt gezet. Als de weergave van ingebedde YouTube-video's  wordt gestart, dan schakelt de aanbieder 'YouTube’ cookies in om informatie over het  gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de informatie van 'YouTube’ dienen deze er  onder andere toe videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te  verbeteren en onrechtmatige activiteiten te voorkomen. Wanneer u bij Google bent  aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld wanneer u  een video aanklikt. Als u wilt voorkomen dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld,  moet u zich afmelden alvorens de knop te activeren. Google slaat uw gegevens (ook al  bent u niet aangemeld) op als gebruiksprofielen en analyseert deze. Een dergelijke  analyse vindt met name plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van  het gerechtvaardigd belang van Google bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, bij  marktonderzoek en/of bij een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering, waarbij u zich  voor uitoefening van dit recht tot YouTube moet richten. Bij gebruik van YouTube is  eveneens een overdracht van persoonsgegevens aan de server van Google LLC. in de  VS mogelijk.

Los van de weergave van ingebedde video's wordt bij ieder bezoek aan deze website  verbinding gemaakt met het Google-netwerk 'DoubleClick’, hetgeen zonder onze invloed  kan leiden tot verdere gegevensverwerking.

Nadere informatie over gegevensbescherming bij 'YouTube’ vindt u in de  privacyverklaring van de aanbieder onder: www.google.com/policies/privacy/ 

Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking  van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U  kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Volg om uw  herroepingsrecht uit te oefenen de hierboven beschreven procedure.

 

9) Onlinemarketing

Gebruik van conversietracking van Google Ad

Deze website maakt gebruik van het online-reclameprogramma 'Google Ad’ en in het  kader van Google Ad van conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4  Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google’). Wij maken gebruik van het aanbod van  Google Ad om met behulp van reclamemiddelen (zogeheten Google Ad) op externe  websites onze aantrekkelijke aanbiedingen te promoten. Wij kunnen met betrekking tot  de gegevens van advertentiecampagnes vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke  promotieactiviteiten zijn. Daarmee streven wij het belang na u reclame te tonen die  interessant voor u is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke  berekening van reclamekosten te waarborgen.

Het cookie voor conversietracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door  Google beheerde Ad-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw  computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen normalerwijze na 30  dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker.

Als de gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina's van deze website en het  cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de  advertentie heeft geklikt en naar de betreffende pagina is doorgestuurd. Elke klant van  Google Ad ontvangt een ander cookie. Op die manier kunnen cookies niet via de  websites van klanten van Ad worden gevolgd. De met het conversiecookie verzamelde  informatie dient ertoe conversiestatistieken te generen voor klanten van Ad die voor  conversietracking hebben gekozen. De klanten komen op die manier het totale aantal  gebruikers te weten dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar  een website die is uitgerust met een conversietrackingtag. Ze ontvangen echter geen  informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet  aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan verhinderen door het cookie voor  de conversietracking van Google via de instellingen van uw internetbrowser bij de  gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de  conversietrackingstatistieken opgenomen. Wij gebruiken Google Ad op grond van ons  gerechtvaardigd belang bij gerichte reclame overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f),  AVG. Bij gebruik van Google Ads is eveneens een overdracht van persoonsgegevens aan  de server van Google LLC. in de VS mogelijk.

Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van  Google: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=nl. U kunt cookies voor  reclamedoeleinden permanent deactiveren door uw browsersoftware zo in te stellen dat  ze worden geweigerd of door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te  downloaden en te installeren:  https://support.google.com/ads/answer/7395996

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet of alleen  beperkt kunnen worden gebruikt wanneer u het gebruik van cookies hebt  gedeactiveerd.

Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking  van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U  kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Volg om uw  herroepingsrecht uit te oefenen de hierboven beschreven procedure.

 

10) Webanalysediensten

10.1 Google (Universal) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst  van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland  ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies. Dit zijn  tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik  van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw  gebruik van deze website (met inbegrip van uw verkorte IP-adres) wordt normaal  gesproken doorgezonden naar een server van Google en daar opgeslagen. Hierbij is  overdracht mogelijk naar servers van Google LLC. in de VS.

Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie  ‘_anonymizeIp()’, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het vóór  verwerking te verkorten, zodat de rechtstreekse identificatie van personen niet mogelijk  is. Door middel van de extensie wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van  de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de  Europese Economische Ruimte eerst verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het  volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar verkort. In  deze uitzonderingsgevallen vindt deze verwerking plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1,  punt f), AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van  gebruikersgedrag voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden.

Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de website te  analyseren, rapporten over uw activiteiten op de website op te stellen en andere  diensten in verband met het gebruik van deze website en het internet aan ons te  verlenen. Het in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser  doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies met een desbetreffende instelling van uw  browsersoftware verhinderen, maar houd er wel rekening mee dat u dan mogelijk niet  volledig over alle functies van deze website kunt beschikken. Bovendien kunt u het  verzamelen van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website  gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze  gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare  browser-plug-in te downloaden en te installeren:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparatuur kunt u op  de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen, waarmee registratie door  Google Analytics op deze website in de toekomst wordt voorkomen (dit opt-out-cookie  functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze  browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken): <a onclick=‘alert('Google Analytics  is gedeactiveerd');’href=‘javascript:gaOptout()’>Google Analytics deactiveren</a>

Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier:  https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=nl

Indien er sprake is van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC., met  hoofdvestiging in de VS, is  Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking  van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6, lid 1,  punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang  intrekken. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u de hierboven  beschreven procedure te volgen.

10.2 Microsoft Clarity

Deze website maakt gebruik van Microsoft Clarity. De verantwoordelijke dienstverlener is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 VS (hierna 'Microsoft'). Wij maken gebruik van Microsoft Clarity voor de statistische analyse van gebruikersgedrag en voor optimalisatie- en marketingdoeleinden worden diverse gebruikersgegevens verzameld en opgeslagen. Deze informatie, die altijd elke verwijzing naar een persoon uitsluit, omvat onder meer de instelling van de tijdzone, het besturingssysteem en het platform, de geografische herkomst van de paginaoproep, de herkomst van de doorzending in het geval van doorzending naar onze pagina, de duur van de bezoeken aan bepaalde pagina's en informatie over de interactie met de website (bijv. scrollen, klikken en muisbewegingen). Voor hetzelfde doel kunnen op basis van deze gegevens gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden aangemaakt en geëvalueerd. Voor het verzamelen en evalueren worden cookies ingezet. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het cachegeheugen van de internetbrowser van de sitebezoeker worden opgeslagen. Cookies maken onder meer herkenning van de internetbrowser mogelijk. De met de Microsoft-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de apart gegeven toestemming van de betrokkene niet gebruikt voor het persoonlijk identificeren van de bezoeker van deze website en worden niet samengebracht met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.

De verzamelde informatie kan worden doorgestuurd naar Microsoft-servers in de VS en daar worden opgeslagen. Wij hebben met Microsoft een orderverwerkingscontract afgesloten, waarmee wij Microsoft verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Zonder deze toestemming zal Microsoft Clarity niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de website.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren in de 'Cookie Consent Tool' die op de website wordt aangeboden.

Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Clarity vindt u op https://clarity.microsoft.com/terms

 

11) Retargeting/remarketing/aanbevelingsreclame

Bing Ads (Microsoft Corporation)

Deze website maakt gebruik van de conversietracking-technologie 'Bing Ads’ van  Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS).

Hierbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer geplaatst, indien u via  een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent beland. Cookies zijn kleine  tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen  na 180 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te  identificeren. Als de gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina's van deze  website en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Microsoft en wij vaststellen dat  de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina (conversiepagina) is  doorgestuurd. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit  overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang  bij doeltreffende marketing.

De met het conversiecookie verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken op  te stellen, d.w.z. vast te stellen hoeveel gebruikers na het aanklikken van een  advertentie op een conversiepagina terechtkomen. Hierdoor komen wij het totale aantal  gebruikers te weten dat op onze advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar  een website die is uitgerust met een conversietrackingtag. Wij ontvangen echter geen  informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Microsoft Corporation, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord  inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste  EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan gemakkelijk  verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Bing Ads via de instellingen  van uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in  de conversietrackingstatistieken opgenomen. Ook kunt u met behulp van de  deactiveringspagina voor consumenten uit de EU  http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ controleren of er reclamecookies  van Microsoft in uw browser worden geplaatst en deze deactiveren.

Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van  Microsoft Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/nl-NL

Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking  van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U  kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Volg om uw  herroepingsrecht uit te oefenen de hierboven beschreven procedure.

Google Ad Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ad Remarketing om voor deze  website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De  aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5,  Ierland ('Google’). Daartoe plaatst Google een cookie in de browser van uw apparatuur,  waardoor automatisch via een gepseudonimiseerde cookie-ID en op grond van de door u  bezochte websites op interesses gebaseerde reclame mogelijk wordt gemaakt. De  verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de optimale  marketing van onze website overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats indien u Google toestemming hebt  verleend om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen  en informatie uit uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van  advertenties die u op het internet bekijkt. Bent u in dit geval tijdens het bezoek aan  onze website bij Google aangemeld, dan gebruikt Google uw gegevens in combinatie  met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverkoepelende  remarketing op te stellen en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door  Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te creëren.Bij  gebruik van Google Ads is eveneens een overdracht van persoonsgegevens aan de  server van Google LLC. in de VS mogelijk.

U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door de via de volgende  link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:  https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Ook kunt u bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info  informatie vinden over het plaatsen van cookies en daar instellingen voor verrichten. En  tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt  geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of ze in bepaalde  gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Houd er rekening mee dat bepaalde functies  van onze website alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer het plaatsen van  cookies wordt geweigerd.

Indien er sprake is van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC., met  hoofdvestiging in de VS, is Nadere informatie en het privacybeleid voor wat betreft  reclame en Google kunt u hier bekijken:  http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking  van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U  kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Volg om uw  herroepingsrecht uit te oefenen de hierboven beschreven procedure.

 

12) Overige

Google Web Fonts

Deze website maakt gebruik van zogeheten webfonts die beschikbaar worden gesteld  door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland  (’Google’) voor een consistente weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina  bezoekt, laadt uw browser de vereiste fonts in het cachegeheugen om teksten en  lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor dient de browser die u gebruikt verbinding te maken met de servers van  Google. Als gevolg hiervan weet Google dat onze website is geopend via uw IP-adres.

Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats met het oog op een consistente en  aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang  conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt  het standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Nadere informatie over Google Web Fonts vindt u op  https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google:  https://www.google.com/policies/privacy/

 

 

13) Rechten van de betrokkene

13.1 In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG;
 • Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG;
 • Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG;
 • Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG.

 

13.2 RECHT VAN BEZWAAR

WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS  OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE  ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND  HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U  BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING  VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE  GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE  GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE  ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE  VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING,  UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING.

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS  WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN  DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE  MARKETING. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN  UITOEFENEN.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING  VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.

 

14) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van bewaring van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de  respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. fiscale en handelsrechtelijke  bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de in aanmerking te nemen  gegevens stelselmatig verwijderd, indien ze niet meer nodig zijn voor uitvoering of  voorbereiding van een overeenkomst en wij geen gerechtvaardigd belang bij verlengde  bewaring hebben.