10 års kvalitetsgaranti
Gratis fragt kun i juli

Erklæring om databeskyttelse iht. databeskyttelsesforordningen

1) Information om den datansvarliges indsamling af person- og kontaktoplysninger

1.1 Vi er glade for, at du har besøgt vores hjemmeside, og takker for interessen. Den efterfølgende tekst forklarer hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores websted. Personoplysninger er alle de oplysninger, der kan identificere dig som person.

1.2 Den dataansvarlige på denne hjemmeside ifølge databeskyttelsesforordningen (GDPR) er QOOL GmbH, Alfred-Nobel-Straße 33, 97080 Würzburg, Tyskland, Telefon: +49 931 35 942 1883, Fax: +49 931 35 942 10, e-mail: [email protected]. Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

2) Dataindsamling ved besøg på vores hjemmeside

2.1 Når du besøger vores hjemmeside til indhentning af information, dvs. at du ikke registrerer dig eller på anden måde videregiver informationer, indsamler vi kun de oplysninger, som din browser videregiver vores server (de såkaldte „serverlogfiler“). Hvis du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger, der er nødvendige for os, så vi teknisk set er i stand til at vise dig hjemmesiden:

 • Vores besøgte hjemmeside
 • Dato og tidspunkt for besøget
 • Mængde af de sendte data i bytes
 • Kilde/henvisning, der har ført dig til hjemmesiden
 • Anvendt browser
 • Anvendt styresystem
 • Anvendt IP-adresse (Anvendt IP-adresse (i givet fald: i anonymiseret form)

Vi behandler personoplysninger jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR, fordi vi ønsker at forbedre stabiliteten og funktionaliteten på vores hjemmeside. Vi hverken videregiver dataoplysninger eller anvender dem på anden måde. Vi forbeholder os dog ret til efterfølgende at kontrollere servelogfilerne, dersom konkrete omstændigheder tyder på ulovlig adfærd.

2.2 Denne hjemmeside anvender af sikkerhedsmæssige årsager og til beskyttelse af personoplysninger og andet fortroligt indhold (f.eks. bestillinger og forespørgsler til den ansvarlige) en TLS/SSL forbindelse. Du kan genkende forbindelsen på sekvensrækkefølgen https:// og hængelåsen i browserens adresselinje.

3) Cookies

For at gøre besøget på vores websted attraktivt og for at give dig mulighed for at anvende bestemte funktioner bruger vi cookies, altså små tekstfiler, der gemmes på din enhed. Når din browser lukkes, slettes nogle af disse cookies automatisk (de såkaldte „sessioncookies“), mens andre bliver på din enhed i længere tid og gør det muligt at gemme sideindstillinger (de såkaldte „persistente cookies“). Af oversigten over cookieindstillingen i din webbrowser fremgår det, hvor længe de persistente cookies gemmes. 

Hvis der gennem enkelte cookies, som vi har sat, også behandles personoplysninger, så behandles disse jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR enten til gennemførelse af kontrakten jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR, hvis du har givet dit samtykke, eller jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR til varetagelse af vores legitime interesse i at levere den bedst mulige service på webstedet samt til at gøre besøget på webstedet kundevenligt og effektivt.

Du kan indstille din browser, så du får besked om placeringen af cookies, og at du i hvert enkelt tilfælde kan bestemme, om du vil tillade cookies, eller om du vil tillade brug i bestemte tilfælde, eller om du generelt vil blokere dem. 

Vær venligst opmærksom på, at hvis du ikke accepterer cookies, kan vi ikke garantere, at vores websted fungerer optimalt.

4) Kontakt

4.1 Brevo

Dette websted bruger et live-chat-system fra følgende udbyder: Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Tyskland

Behandlingen af personoplysninger, vi har fået gennem vores chatservice, sker enten i medfør af art. 6, stk. 1, litra b i GDPR, fordi det er påkrævet til forberedelse eller indgåelse af en kontrakt, eller i medfør af art. 6, stk. 1, litra f i GDPR på grund af vores legitime interesse i en effektiv personlig kontakt med vores besøgende. Dine ad den vej sendte data slettes med forbehold for modsatrettede lovpligtige opbevaringsperioder, når det berørte forhold er blevet afklaret.

Desuden kan der til udarbejdelse af pseudonymiserede brugerprofiler ved hjælp af cookies indsamles og analyseres flere informationer, der dog ikke kan bruges til at identificere dig og ikke kan sammenkædes med andre datasæt. Hvis disse informationer kan knyttes sammen med en bestemt person, sker behandlingen i medfør af art. 6, stk. 1, litra f i GDPR på basis af vores legitime interesse i en statistisk analyse af brugeradfærden med henblik på optimering.

En ændring i din browserindstilling kan forhindre, at der sættes cookies. Eventuelt begrænser dette dog funktionen af vores internetside. Ved oprettelse af en brugerprofil i pseudonymiseret form kan du overfor os med virkning for fremtiden når som helst gøre indsigelse mod indsamlingen og opbevaringen af oplysninger.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der sikrer beskyttelsen af vores websidebesøgendes data og forbyder uberettiget videregivelse til tredjepart.

4.2 Trusted Shops

Til bedømmelsespåmindelser bruger vi tjenesterne fra følgende udbyder: Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln, Tyskland

Vi sender udelukkende på basis af dit udtrykkelige samtykke i medfør af art. 6 stk. 1 litra a i GDPR din e-mailadresse og eventuelt andre kundedata til denne udbyder, således at denne kan kontakte dig pr. e-mail med en bedømmelsespåmindelse.

Du kan til enhver overfor os eller udbyderen tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der sikrer beskyttelsen af vores websidebesøgendes data og forbyder uberettiget videregivelse til tredjepart.

4.3 Når du tager kontakt til os (fx via kontaktformular eller e-mail), indsamles der personoplysninger. På selve kontaktformularen kan du se, hvilke oplysninger, der indsamles ved udfyldelse af formularen. Disse oplysninger gemmes og anvendes udelukkende til at besvare din anmodning fx til kontaktoptagelse og den dertil knyttede tekniske administration.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er vores legitime interesse i besvarelsen af din anmodning, jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis du tager kontakt, fordi du ønsker at indgå en aftale, så anvendes også retsgrundlaget i art. 6, stk. 1, litra b i GDPR til databehandlingen. Dine oplysninger slettes efter, at din anmodning er blevet behandlet, hvilket er tilfældet, hvis det under omstændighederne kan udledes, at det berørte forhold er blevet behandlet, og såfremt det ikke strider mod reglerne om opbevaringspligt af personoplysninger.

5) Databehandling ved åbning af en kundekonto og til gennemførelsen af aftalen.

Jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR indsamles og behandles personoplysninger fortsat, hvis du selv giver os dem i forbindelse med gennemførelse af en aftale eller ved åbning af en kundekonto. I de enkelte formularer kan du se, hvilke oplysninger, der indsamles. Du kan til hver en tid slette din kundekonto ved at sende en besked til den dataansvarlige på adressen, der er nævnt ovenfor. Vi gemmer og anvender de data, som du har givet os til at gennemføre aftalen. Når kontakten er helt gennemført, eller når din kundekonto er slettet, spærres dine personlige oplysninger iht. de skattemæssige og handelsretlige opbevaringsfrister, og de slettes igen, når disse frister udløber, hvis du ikke udtrykkeligt har indvilliget i, at dine oplysninger benyttes yderligere, eller hvis vi har taget forbehold for fortsat lovmæssig tilladt brug af oplysninger, som vi oplyser om i det følgende.

6) Brug af dine data til direkte markedsføring

6.1 Tilmelding til vores e-mailnyhedsbrev

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, sender vi dig oplysninger om vores tilbud med jævne mellemrum. For at få tilsendt nyhedsbrevet skal vi bare have din e-mailadresse. Yderligere oplysninger er frivillige, og de benyttes kun for at kontakte dig. Vi bruger den såkaldte dobbelte opt-in procedure, når vi sender nyhedsbreve. Dette betyder, at vi først sender dig et nyhedsbrev, når du udtrykkeligt har givet dit samtykke til at få tilsendt nyhedsbrevet. Der efter sender vi dig en bekræftelsesmail, hvori du bliver bedt om at klikke på et link for at bekræfte, at du får tilsendt nyhedsbreve i fremtiden.

Når du aktiverer et link til bekræftelse giver du os tilladelse til at bruge dine personoplysninger jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. Ved tilmeldingen til nyhedsbrevet lagrer vi den IP-adresse, som internetudbyderen har registreret, samt dato og tidspunkt for tilmeldingen, så vi kan påvise et evt. misbrug af din e-mailadresse på et senere tidspunkt. De personoplysninger, vi indsamler ved tilmeldingen af nyhedsbrevet, benyttes udelukkende i reklameøjemed via nyhedsbrevet. Du kan til hver en tid afbestille nyhedsbrevet via linket i nyhedsbrevet eller ved at sende en besked herom til den ansvarliges adresse, der står ovenfor. Når du har annulleret tilmeldingen, slettes din e-mailadresse fra vores liste over modtagere af nyhedsbreve, medmindre du har givet udtrykkeligt tilsagn til, at vi fortsat kan bruge dine oplysninger, eller hvis vi har taget forbehold for fortsat lovmæssig tilladt brug af oplysninger, som vi oplyser om i det følgende.

6.2 Tilsendelse af e-mailnyhedsbreve til eksisterende kunder

Hvis du har givet os din e-mail-adresse i forbindelse med køb af produkter, forbeholder vi os ret til med jævne mellemrum at sende tilbud til dig om lignede produkter, som dem, du allerede har købt. Jf. § 7, stk. 3 i UWG (den tyske lov om illoyal konkurrence), er det ikke nødvendigt at indhente særlig samtykke fra dig i den forbindelse. Databehandlingen sker for så vidt kun på grundlag af vores berettigede interesse i personlig markedsføring, jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis du udtrykkeligt har nægtet brugen af din e-mailadresse til dette formål, får du ingen e-mails fra os. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af din e-mailadresse til de ovenstående reklameformål med fremtidig virkning. Du skal bare sende en e-mail til den dataansvarlige, der nævnes ovenfor. Du betaler kun omkostningerne for din internetadgang. Når vi har modtaget din indsigelse, lukkes din e-mailadresse for tilsendelse af reklamer med det samme.

6.3 Brevo

Forsendelsen af vores e-mailnyhedsbrev sker via denne udbyder: Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Tyskland

På grundlag af vores legitime interesse i en effektiv og brugervenlig markedsføring ved hjælp af vores nyhedsbrev videresender vi i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev dine data jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR til denne udbyder, således at udbyderen kan overtage forsendelsen af nyhedsbrevet på vores vegne.

Med forbehold for dit udtrykkelige samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR gennemfører udbyderen en statistisk succesanalyse af nyhedsbrevkampagner ved hjælp af web beacons/tællepixels i de sendte e-mails, der kan måle åbningsrater og specifik interaktion med nyhedsbrevets indhold. Også informationer fra enhederne (f.eks. adgangstidspunkt, IP-adresse, browsertype og styresystem) indsamles og analyseres, de kædes dog ikke sammen med andre data.

Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke til nyhedsbrevsporing.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der beskytter vores websidebesøgendes data og forbyder videregivelse til tredjepart.

6.4 Klaviyo

Forsendelsen af vores e-mailnyhedsbrev sker via denne udbyder: Klaviyo, 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA

På grundlag af vores legitime interesse i en effektiv og brugervenlig markedsføring ved hjælp af vores nyhedsbrev videresender vi i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev dine data jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR til denne udbyder, således at udbyderen kan overtage forsendelsen af nyhedsbrevet på vores vegne.

Med forbehold for dit udtrykkelige samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR gennemfører udbyderen en statistisk succesanalyse af nyhedsbrevkampagner ved hjælp af web beacons/tællepixels i de sendte e-mails, der kan måle åbningsrater og specifik interaktion med nyhedsbrevets indhold. Også informationer fra enhederne (f.eks. adgangstidspunkt, IP-adresse, browsertype og styresystem) indsamles og analyseres, de kædes dog ikke sammen med andre data.

Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke til nyhedsbrevsporing.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der beskytter vores websidebesøgendes data og forbyder videregivelse til tredjepart.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

7) Databehandling ved afvikling af ordrer

7.1 Ved gennemførslen af kontrakten vidergives de personoplysninger vi har indsamlet til det transportfirma, der er ansvarligt for at foretage leveringen, hvis det er nødvendigt for at varen leveres. I forbindelse med betalingsafviklingen videregiver vi dine betalingsinformationer til det kreditinstitut, der er udpeget til at tage sig at betalingen, hvis det er nødvendigt for afviklingen af betalingen. Hvis der bruges en udbyder af betalingstjenester, giver vi dig efterfølgende udtrykkelig besked herom. Retsgrundlaget for videregivelse af dataoplysninger er beskrevet i art. 6, stk. 1, litra b i GDPR.

7.2 Anvendelse af betalingsudbydere (som f.eks.

- Amazon Pay

På dette websted tilbyder følgende udbyder en eller flere betalingstyper: Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Når du vælger én af udbyderens betalingstyper med forudgående betaling (eksempelvis kreditkortbetaling), videregives de i forbindelse med bestillingen meddelte betalingsoplysninger (herunder navn, adresse, bank- og betalingskortoplysninger, valuta og transaktionsnummer) samt oplysninger om indholdet af din bestilling jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR. Videregivelsen af dine oplysninger sker her udelukkende med henblik på betalingsafvikling med udbyderen og kun i det omfang, den er nødvendig herfor.
- Klarna

På dette websted tilbyder følgende udbyder én eller flere betalingstyper: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige

Når du vælger én af udbyderens betalingstyper med forudgående betaling (eksempelvis kreditkortbetaling), videregives de i forbindelse med bestillingen meddelte betalingsoplysninger (herunder navn, adresse, bank- og betalingskortoplysninger, valuta og transaktionsnummer) samt oplysninger om indholdet af din bestilling jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR. Videregivelsen af dine oplysninger sker her udelukkende med henblik på betalingsafvikling med udbyderen og kun i det omfang, den er nødvendig herfor.
Når du vælger en betalingstype, hvor udbyderen sikrer forudgående betaling (eksempelvis køb på faktura, ratekøb eller direkte debitering), opfordres du ved bestillingen til også at give bestemte personlige oplysninger (for- og efternavn, vej, husnummer, postnummer, by, fødselsdag, e-mailadresse, telefonnummer, eventuelt oplysninger om en alternativ betalingstype).

For at varetage vores legitime interesse i at kunne fastslå vores kunders betalingsevne sender vi jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR i første omgang disse oplysninger til udbyderen til en kreditvurdering. På baggrund af dine personoplysninger og andre oplysninger (som for eksempel indkøbskurv, fakturabeløb, bestillingshistorik, betalingserfaringer) kontrollerer udbyderen, om du med henblik på betalingsrisici og/eller risici om tab til debitor kan bruge den af dig valgte betalingstype.

Som et led i kontrollen kan der ud over udbyderens interne kriterier jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR også inddrages identitets- og kreditoplysninger fra følgende parter:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

Kreditvurderingen kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte score-værdier). Hvis der indgår score-værdier i kreditvurderingen, er disse beregnet på grundlag af en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk metode. I beregningen af score-værdierne indgår der blandt andet, men ikke udelukkende, adresseoplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling af dine oplysninger ved at sende en meddelelse til udbyderen. Dog vil udbyderen i givet fald fortsat være berettiget til at behandle dine personoplysninger, såfremt dette er påkrævet for at kunne afvikle den kontraktmæssige betaling.
- Mollie

På dette websted tilbyder følgende udbyder en eller flere betalingstyper: Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holland

Når du vælger én af udbyderens betalingstyper med forudgående betaling (eksempelvis kreditkortbetaling), videregives de i forbindelse med bestillingen meddelte betalingsoplysninger (herunder navn, adresse, bank- og betalingskortoplysninger, valuta og transaktionsnummer) samt oplysninger om indholdet af din bestilling jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR. Videregivelsen af dine oplysninger sker her udelukkende med henblik på betalingsafvikling med udbyderen og kun i det omfang, den er nødvendig herfor.
- Paypal

På dette websted tilbyder følgende udbyder én eller flere betalingstyper: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Når du vælger én af udbyderens betalingstyper med forudgående betaling, videregives de i forbindelse med bestillingen meddelte betalingsoplysninger (herunder navn, adresse, bank- og betalingskortoplysninger, valuta og transaktionsnummer) samt oplysninger om indholdet af din bestilling jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR. Videregivelsen af dine oplysninger sker her udelukkende med henblik på betalingsafvikling med udbyderen og kun i det omfang, den er nødvendig herfor.
Når du vælger en betalingstype, hvor udbyderen sikrer forudgående betaling, opfordres du ved bestillingen til også at give bestemte personlige oplysninger (for- og efternavn, vej, husnummer, postnummer, by, fødselsdag, e-mailadresse, telefonnummer, eventuelt oplysninger om en alternativ betalingstype).

For at varetage vores legitime interesse i at kunne fastslå vores kunders betalingsevne sender vi jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR i første omgang disse oplysninger til udbyderen til en kreditvurdering. På baggrund af dine personoplysninger og andre oplysninger (som for eksempel indkøbskurv, fakturabeløb, bestillingshistorik, betalingserfaringer) kontrollerer udbyderen, om du med henblik på betalingsrisici og/eller risici om tab til debitor kan bruge den af dig valgte betalingstype.

8) Online-marketing

Brevo Tracker

Til opfyldelse og synkronisering af kundestyringens diverse ydelser bruger dette websted den softwarebaserede markedsføringstjeneste fra følgende udbyder: Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Tyskland

Denne tjeneste muliggør den automatiserede behandling af aktivitetsfeeds, styring af annoncer i anvendte markedsføringskanaler samt succesanalyse af markedsføringstiltag og central e-mailmarkedsføring og kontaktstyring.

Der anvendes cookies til at udføre de forskellige funktioner. Cookies er små tekstfiler, der gemmes lokalt i cachen i din webbrowser på din enhed, og som gør det muligt for os at analysere din brug af webstedet. I den sammenhæng indsamler cookierne bestemte informationer som fx IP-adressen, placeringen, tidspunktet for sidevisningen.

Alle ovenfor beskrevne handlinger, navnlig brugen af cookies til informationsanalyse på enheden, gennemføres kun, hvis du jf. art. 6 stk. 1 litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke ved at deaktivere denne tjeneste med det "cookie consent-værktøj", der stilles til rådighed på webstedet.

Yderligere retsgrundlag for databehandling, der anvendes i forbindelse med specifikke tjenester (som fx nødvendigheden af et udtrykkeligt samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR ved afsendelse af nyhedsbreve), forbliver upåvirket heraf.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der sikrer beskyttelsen af vores websidebesøgendes data og forbyder uberettiget videregivelse til tredjepart.

9) Webanalysetjenester

Google Analytics 4

Dette websted bruger Google Analytics 4, der er en tjeneste fra virksomheden Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), der anvendes til at analysere brugen af webstedet.

Ved brug af Google Analytics 4 anbringes som standard de såkaldte "Cookies". Cookies er tekstfiler, der gemmes på din enhed og gør, at vi kan analysere, hvordan du bruger et websted. Oplysningerne om, hvordan du bruger webstedet (herunder den forkortede IP-adresse, der sendes af din enhed og forkortes med de sidste cifre), der genereres af cookien, sendes som regel til en Google-server i USA, hvor de gemmes og behandles. Her kan det også forekomme, at der sker en overførsel af oplysninger til servere, der tilhører virksomheden Google LLC med hjemsted i USA, hvor der kan ske yderligere behandling af oplysningerne.

Ved brug af Google Analytics 4 indsamles og behandles den IP-adresse, din enhed sender, når du bruger webstedet, som udgangspunkt og automatisk anonymt, så de indsamlede oplysninger ikke kan tilknyttes til dig som person. Denne automatiske anonymisering sker ved, at den IP-adresse, der sendes via din enhed, forinden forkortes med de sidste cifre af Google inden for Den Europæiske Unions medlemsstater (EU) eller andre stater, der er tilsluttet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Google bruger disse og andre oplysninger på vores vegne til at analysere, hvordan du bruger webstedet, lave rapporter (reports) om aktivitet på webstedet og tilbyde os yderligere tjenester i forbindelse med brug af webstedet og internettet. Derved sættes den forkortede IP-adresse, der overføres fra din enhed i forbindelse med Google Analytics 4, ikke i forbindelse med andre oplysninger fra Google. De oplysninger, der er overført i forbindelse med brugen af Google Analytics 4, opbevares i 2 måneder og slettes efterfølgende.

Vha. en speciel funktion, de såkaldte »demografiske kendetegn”, gør Google Analytics 4 det muligt at opstille statistikker, der indeholder oplysninger om webstedsbrugerens alder, køn og interesser på baggrund af en evaluering af interessebaseret reklame og brug af oplysninger fra tredjemand. Dette gør det mulig at bestemme og sondre mellem brugerkredse på webstedet mhp. at optimere gennemførelsen af markedsføringstiltag til målgrupperne. Oplysninger, der er indhentet på baggrund af de ”demografiske kendetegn” kan dog ikke henføres til nogen bestemt person og således heller ikke til dig personligt. Oplysninger, der er indhentet på baggrund af de ”demografiske kendetegn”, opbevares i 2 måneder og slettes efterfølgende.

Alle ovenfor beskrevne behandlinger, navnlig brug af Google Analytics cookies til lagring og udvælgelse af oplysninger på den enhed, du besøger webstedet med, gennemføres kun, hvis du i medfør af art. 6 stk. 1 litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Uden dit samtykke anvendes Google Analytics 4 ikke, når du besøger webstedet. Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du på et tidspunkt har givet, med virkning for fremtiden. For at tilbagekalde samtykket bedes du deaktivere denne service i "Cookie-Consent-Tool", der findes på webstedet.

På dette websted kan tjenesten "Google Signals" også bruges som en udvidelse af Google Analytics. Med Google Signals kan Google udarbejde rapporter på tværs af enheder (såkaldt "cross-device tracking"). Hvis du har aktiveret "personaliserede annoncer" i dine indstillinger for Google-kontoen og har knyttet dine internetaktiverede enheder til din Google-konto, kan Google analysere brugeradfærd på tværs af enhederne og oprette databasemodeller på baggrund heraf, forudsat at du har givet dit samtykke til brugen af Google Analytics i henhold til art. 6 stk. 1 litra a i GDPR (se ovenfor). Der tages hensyn til logins og enhedstyper for alle sidebesøgende, der var logget ind på en Google-konto og foretog en konvertering. Dataene viser bl.a., på hvilken enhed du klikkede første gang på en annonce, og på hvilken enhed den tilhørende konvertering fandt sted. For så vidt som Google Signals anvendes, modtager vi ingen personlige data fra Google, men kun statistikker, der er udarbejdet på grundlag af Google Signals. Du har mulighed for at deaktivere funktionen "personaliserede annoncer" i indstillingerne for din Google-konto og dermed slå analysen på tværs af enheder fra.

Du kan gøre dette ved at følge vejledningen på denne side: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=da
Du kan finde yderligere oplysninger her: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=da

Som en udvidelse af Google Analytics kan funktionen "UserIDs" også anvendes på dette websted. Ved at tildele individuelle UserID'er kan vi få Google til at oprette rapporter på tværs af enheder (såkaldt "cross-device tracking"). Det betyder, at din brugsadfærd også kan analyseres på tværs af enheder, hvis du har givet dit tilsvarende samtykke til brugen af Google Analytics i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 litra a i GDPR, hvis du har oprettet en personlig konto ved at registrere dig på dette websted og er logget ind på din personlige konto på forskellige slutenheder med dine relevante login-data. De data, der indsamles på denne måde, viser bl.a., på hvilken endenhed du klikkede på en annonce første gang, og på hvilken endenhed den pågældende konvertering fandt sted.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

Yderligere juridiske oplysninger om Google Analytics 4 fås på følgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=da
Nærmere oplysninger om Google Analytics 4 nævnte databehandling og om Googles håndtering af oplysninger fra websteder finder du her: Yderligere oplysninger om Google Signals fås på følgende link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=da

10) Retargeting/ Remarketing/Reklameanbefaling

10.1 Meta Pixel med avanceret datamatching

Inden for vores online-tilbud bruger vi "Meta Pixel"-tjenesten fra følgende udbyder i den udvidede datasammenligningstilstand: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Meta")

Hvis en bruger klikker på en annonce, vi placerer på Facebook eller Instagram, udvides URL'en på vores linkede side med en parameter, der bruger "Meta Pixel". Efter omdirigering indtastes denne URL-parameter derefter i brugerens browser af en cookie, som vores linkede side selv sætter. Derudover registrerer denne cookie specifikke kundedata såsom e-mailadressen, som vi indsamler på vores hjemmeside, der er knyttet til Facebook- eller Instagram-annoncen under processer såsom køb, kontologin eller registreringer (udvidet datamatching). Cookien læses derefter og gør det muligt at overføre data, herunder specifikke kundedata, til Meta.

Vi bruger "metapixel" med avanceret datasammenligning for at gøre vores annoncer (såkaldte "annoncer") på Facebook og/eller Instagram mere effektive og for at sikre, at de svarer til brugernes interesser eller har bestemte egenskaber (f.eks. interesser i visse emner eller produkter, der bestemmes ud fra de besøgte websteder), som vi overfører til Meta (såkaldte "Custom Audiences").

Vi analyserer også effektiviteten af ​​vores annoncer ved at spore, om brugere blev omdirigeret til vores hjemmeside efter at have klikket på en annonce (konvertering). Sammenlignet med standardversionen af ​​"Meta Pixel" hjælper den avancerede datamatchningsfunktion os med bedre at måle effektiviteten af ​​vores reklamekampagner ved at registrere flere tilskrevne konverteringer.

Alle overførte data opbevares og behandles af Meta, så de kan tildeles den respektive brugerprofil, og Meta kan bruge dataene til egne reklameformål i overensstemmelse med Metas retningslinjer for databrug (https://www.facebook.com/about) /privatliv/). Dataene kan gøre det muligt for Meta og dets partnere at placere annoncer på og uden for Facebook.

Al behandling beskrevet ovenfor, især indstillingen af ​​cookies til at læse information på den anvendte enhed, vil kun blive udført, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil i overensstemmelse med artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning ved at deaktivere denne tjeneste i "cookie-samtykkeværktøjet", der findes på hjemmesiden.

Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale med udbyderen, som sikrer beskyttelsen af ​​vores besøgendes data og forbyder uautoriseret videregivelse til tredjemand.

Den information, der genereres af Meta, overføres normalt til en Meta-server og gemmes der; I denne sammenhæng kan der også være tale om overførsel til Meta Platforms Inc.-servere i USA.

For dataoverførsler til USA har udbyderen tilsluttet sig EU-US databeskyttelsesrammen (EU-US Data Privacy Framework), som sikrer overholdelse af europæiske databeskyttelsesniveauer på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

10.2 Google Ads konverteringssporing med kundematch

Dette websted bruger online-annonceprogrammet "Google Ads" og i forbindelse med Google Ads konverteringssporingen fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi bruger Google Ads til at gøre besøgende opmærksom på vores spændende tilbud ved hjælp af annoncer (såkaldte Google Adwords) på eksterne sider. Vi kan ved hjælp af oplysningerne fra annoncekampagnerne så se, hvor effektive annoncerne er. Det er vores ønske at vise dig annoncer, der kunne interessere dig, at gøre vores websted mere interessant for dig samt få en fair beregning af annonceomkostningerne.

Der gemmes en cookie for konverteringssporingen, når en bruger klikker på en Ads-annonce, som Google har offentliggjort. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din enhed. Cookies bliver sædvanligvis ugyldige efter 30 dage og bruges ikke til personlig identificering. Hvis brugeren besøger bestemte sider på dette websted, og tiden ikke er udløbet endnu, kan vi sammen med Google se, at brugeren har klikket på reklamen og er blevet dirigeret videre til denne side. Alle Google Ads-kunder får hver deres cookie. Cookies kan dermed ikke spores via Google Ads-kunders websteder. Oplysningerne fra konverteringscookies bruges til at udarbejde statistikker for de Google Ads-kunder, der har bestemt sig for at bruge konverteringssporing. Kunderne får at vide, hvor mange brugere, der har klikket på deres annoncer, der er blevet dirigeret videre til en side, der har et konverteringssporingstag. De får dog ingen oplysninger, der kan identificere brugere personligt.

I forbindelse med brug af Google Ads kan det også forekomme, at der sker en overførsel af personoplysninger til servere tilhørende Google LLC. i USA.

Nærmere oplysninger om Google Ads Conversion Trackings nævnte databehandling og om Googles håndtering af oplysninger fra websteder finder du her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Alle ovenfor beskrevne behandlinger, navnlig brug af cookies til informationsanalyse på enheden, gennemføres kun, hvis du i medfør af art. 6 stk. 1 litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden, idet du deaktiverer denne tjeneste med det cookie-værktøj, der bruges på websiden.

Google Ads konverteringssporingscookies kan slås fra permanent ved at hente og installere et browser-plugin, der findes på dette link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=da

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

For at give vores kunder, hvis oplysninger vi har fået under et indkøb eller lignende, endnu bedre annoncer, bruger vi en funktion inden for Google Ads til kundematch. Vi overfører hertil én eller flere filer med aggregerede kundeoplysninger (især e-mailadresser og telefonnumre) elektronisk til Google. Google får her ingen adgang til klardata, informationerne i kundefilerne krypteres automatisk ved hjælp af en særlig algoritme til overførslen. De krypterede informationer kan kun bruges af Google til at tilordne dem til eksisterende Google-kontoer, som de pågældende har oprettet. Dette gør det muligt at vise målrettede annoncer via alle Google tjenester, der er forbundet med den pågældende Google-konto.

Kundedata overføres kun til Google med dit udtrykkelige samtykke iht. art. 6 afs. 1 litra a GDPR. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden. Yderligere informationer om Googles privatlivspolitik med hensyn til kundematch-funktionen findes her: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=da&ref_topic=10550182

Googles privatlivspolitik kan læses her: https://policies.google.com/privacy?hl=da

11) Sidefunktioner

11.1 YouTube

Dette websted bruger plugins, der viser og afspiller videoer fra følgende udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Data kan desuden sendes til: Google LLC., USA

Når du besøger en side på vores websted med en sådan plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til udbyderens servere for at downloade denne plugin. I den forbindelse sendes bestemte informationer, inklusive din IP-adresse, til udbyderen.

Hvis integrerede videoer startes via denne plugin, bruger udbyderen desuden cookies til at indsamle oplysninger om brugerens adfærd, oprette afspilningsstatistikker og forhindre ulovlig adfærd.

Hvis du er logget på en af udbyderens brugerkonti, mens du besøger websiden, sammenkædes dine data med din konto, når du klikker på videoen. Hvis du ikke ønsker denne sammenkædning med din konto, skal du logge af, inden du starter afspilningen.

Alle ovenfor beskrevne handlinger, navnlig brugen af cookies til informationsanalyse på den anvendte enhed, gennemføres kun, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke ved at deaktivere denne tjeneste med det "cookie consent-værktøj", der stilles til rådighed på webstedet.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

11.2 Trusted Shops Trustbadge

For at kunne vise eksterne kundebedømmelser og/eller et eksternt kvalitetssymbol bruger vi på dette websted grafiske elementer fra følgende udbyder: Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Køln, Tyskland

Når du besøger en side på vores websted med denne type grafik, opretter din browser en direkte forbindelse til udbyderens servere for at kunne downloade elementerne korrekt. I den forbindelse sendes bestemte informationer, inklusive din IP-adresse, til udbyderen.

Hvis der i den forbindelse også behandles personoplysninger, sker det jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR på baggrund af vores legitime interesse i en optimal markedsføring af vores tilbud og en tiltalende præsentation af vores websted.

11.3 TrustedSite-Badge

For at kunne vise eksterne kundebedømmelser og/eller et eksternt kvalitetssymbol bruger vi på dette websted grafiske elementer fra følgende udbyder: TrustedSite, LLC, 16 Maiden Lane, 4th floor, San Francisco, Kalifornien, 94108, USA

Når du besøger en side på vores websted med denne type grafik, opretter din browser en direkte forbindelse til udbyderens servere for at kunne downloade elementerne korrekt. I den forbindelse sendes bestemte informationer, inklusive din IP-adresse, til udbyderen.

Hvis der i den forbindelse også behandles personoplysninger, sker det jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR på baggrund af vores legitime interesse i en optimal markedsføring af vores tilbud og en tiltalende præsentation af vores websted.

Til overførslen af oplysninger til USA bruger udbyderen den Europæiske Kommissions standardkontrakter for overførsel af personoplysninger, som skal sikre, at det europæiske databeskyttelsesniveau overholdes.

11.4 Google reCAPTCHA

På dette websted bruger vi CAPTCHA-tjenesten fra følgende udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Tjenesten kontrollerer, om en indtastning foretages af en fysisk person, eller om der er tale om misbrug i form af maskinel eller automatisk behandling, og blokerer spam, DDos-angreb og lignende automatiserede skadelige angreb. For at sikre, at en handling udføres af et menneske og ikke af en automatiseret bot, indsamler udbyderen IP-adressen på den anvendte slutenhed, genkendelsesdata for den anvendte browser og operativsystemtype samt dato og varighed af besøget og overfører disse til udbyderens servere til evaluering.

Retsgrundlag er vores legitime interesse i at fastslå den enkeltes personlige ansvar på internettet og i at undgå misbrug og spam, jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med udbyderen, der sikrer beskyttelsen af vores websidebesøgendes data og forbyder uberettiget videregivelse til tredjepart.

For dataoverførsler til USA har udbyderen underskrevet EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau på grundlag af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen.

12) Sonstig

Cookie-værktøj

Dette websted bruger til indsamling af virksomme brugersamtykker til cookies og cookie-baserede applikationer, der kræver samtykke, et såkaldt "cookie-værktøj". "Cookie-værktøjet" vises i form af en interaktiv brugerflade, når webstedet åbnes. Samtykket gives ved at sætte flueben ud for bestemte cookies og/eller cookie-baserede applikationer. Der udføres kun de cookies/tjenester, som kræver samtykke, hvor den besøgende har sat et flueben og givet sit samtykke. Dermed sikres det, der kun gemmes cookies på enheden, når den besøgende har givet sit samtykke.

Værktøjet sætter altid tekniske cookies (nødvendige cookies) for at gemme dine cookie-indstillinger. Personoplysninger behandles generelt ikke her.
I enkelte tilfælde kan personoplysninger blive behandlet i forbindelse med lagring, tilordning eller protokollering af cookie-indstillinger (herunder IP-adressen). Dette sker ifølge art. 6 afs. 1 litra f DSGVO på grundlag af en legitim interesse i en lovlig, brugerspecifik og brugervenlig cookie-samtykkeløsning og dermed i en lovlig udformning af vores websted.

Andre retsgrundlag for behandlingen er også art. 6, stk. 1, litra c i GDPR. Vi er som dataansvarlige underlagt den retlige forpligtelse til at gøre brugen af ikke-tekniske cookies (ikke-nødvendige cookies) afhængig af brugerens samtykke.

Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling med udbyderen, som sikrer beskyttelsen af vores hjemmesidebesøgers data og forbyder uautoriseret videregivelse til tredjeparter.

Yderligere informationer om webstedets udbyder og indstillingsmuligheder i cookie-værktøjet findes på den tilhørende brugerflade på vores websted.

13) Dine rettigheder

13.1 Den gældende lovgivning om databeskyttelse giver dig omfattende rettigheder over for den dataansvarlige når det drejer sig om behandling af dine personlige oplysninger (ret til indsigt og intervention), og beskrives efterfølgende:

 • Ret til indsigt jf. Art. 15 i GDPR.
 • Ret til berigtigelse jf. Art. 16 i GDPR.
 • Ret til sletning jf. Art. 17 i GDPR.
 • Ret til begrænsning af behandling jf. Art. 18 i GDPR.
 • Ret til underretning jf. Art. 19 i GDPR.
 • Ret til dataportabilitet jf. Art. 20 i GDPR.
 • Ret til at trække sit samtykke tilbage jf. Art. 7, stk. 3 i GDPR.
 • Ret til at klage jf. Art. 77 i GDPR.

13.2 RET TIL INDSIGELSE

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED EN INTERESSEAFVEJNING PÅ GRUNDLAG AF EN OVERORDNET BERETTIGET INTERESSE, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD DENNE BEHANDLING AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION, MED FREMTIDIG VIRKNING.
HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, STANDSER VI BEHANDLINGEN AF DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER. VI KAN DOG FORTSÆTTE BEHANDLINGEN, HVIS VI KAN PÅVISE VÆGTIGE, LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, DER GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN ER NØDVENDIG FOR, AT RETSKRAV KAN FASTLÆGGES, GØRES GÆLDENDE ELLER FORSVARES.

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYNINGER TIL SÅDAN MARKEDSFØRING. DU KAN GØRE INDSIGELSE SOM BESKREVET OVENFOR.

HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, INDSTILLER VI BEHANDLINGEN AF DE BERØRTE OPLYSNINGER TIL DIREKTE MARKEDSFØRING.

14) Periode for lagring af personoplysninger

Perioden for lagring af personoplysninger bestemmes af den opbevaringsperiode, der er fastsat i den respektive lovgivning (f.eks. handels- og skatteretlige opbevaringsperioder). Når fristen er udløbet, slettes de pågældende oplysninger rutinemæssigt, såfremt de ikke længere er nødvendige for at opfyldelse eller indgå aftalen og/eller, at vi ikke har nogen legitim interesse i at lagre dem yderigere.

Datenschutzerklärung

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Mit den nachfolgenden Hinweisen zum Datenschutz möchten wir Ihnen darlegen, welche Daten beim Besuch unserer Webseite erhoben und verarbeitet werden und wozu sie genutzt werden.

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Diese Datenschutzinformationen gelten für die Datenverarbeitung durch die

va-Q-tec AG
Alfred-Nobel-Straße 33, 97080 Würzburg
Tel.: +49 (0) 931 35 942 0
Fax: +49 (0) 931 35 942 10
Email: [email protected], Vorstand: Dr. Joachim Kuhn (CEO – Vorstandsvorsitzender), Stefan Döhmen
Website: qool-products.com

Kontakt Datenschutz

Den/die betrieblichen Datenschutzbeauftragte(n) des Verantwortlichen können Sie unter

va-Q-tec AG,
Alfred-Nobel-Str.33, 97080 Würzburg,
Tel.: +49 (0) 931 35 942 0,
Fax: +49 (0) 931 35 942 10,
[email protected],
erreichen.

Zweck, Rechtsgrundlage, Kategorien von Empfängern

Zweck der Datenverarbeitung auf dieser Webseite ist die Information über Produkte und Leistungen unseres Unternehmens, verbunden mit der Möglichkeit der Nutzer, zielgerichtet mit den Ansprechpartnern im Haus Kontakt aufnehmen zu können.

Im Übrigen bearbeiten wir Personendaten gemäß folgenden Rechtsgrundlagen:

Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO für die Bearbeitung von Personendaten mit Einwilligung der betroffenen Person.

Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO für die erforderliche Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung eines Vertrages mit der betroffenen Person sowie zur Durchführung entsprechender vorvertraglicher Maßnahmen.

Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO für die erforderliche Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir gemäß allenfalls anwendbarem Recht der EU oder gemäß allenfalls anwendbarem Recht eines Landes, in dem die DSGVO ganz oder teilweise anwendbar ist, unterliegen.

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO für die erforderliche Bearbeitung von Personendaten um die berechtigten Interessen von uns oder von Dritten zu wahren, sofern nicht die Grundfreiheiten und Grundrechte sowie Interessen der betroffenen Person überwiegen. Berechtigte Interessen sind insbesondere unser betriebswirtschaftliches Interesse, unsere Website bereitstellen zu können, die Informationssicherheit, die Durchsetzung von eigenen rechtlichen Ansprüchen und die Einhaltung weiterer Rechtsvorschriften.

Hierzu setzen wir im Rahmen der Leistungserbringung gesondert zur Verschwiegenheit und auf den Datenschutz verpflichtete Dienstleistungsunternehmen ein. Eine Weitergabe an Behörden erfolgt ausschließlich bei Vorliegen vorrangiger Rechtsvorschriften.

Sichere Übertragung Ihrer Daten

Um die bei uns gespeicherten Daten bestmöglich gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen, setzen wir entsprechende technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein. Die Sicherheitslevel werden in Zusammenarbeit mit Sicherheitsexperten laufend überprüft und an neue Sicherheitsstandards angepasst. Der Datenaustausch von und zu unserer Webseite findet jeweils verschlüsselt statt. Als Übertragungsprotokoll bieten wir für unseren Webauftritt HTTPS an, jeweils unter Verwendung der aktuellen Verschlüsselungsprotokolle. Außerdem besteht die Möglichkeit, alternative Kommunikationswege zu nutzen (z. B. den Postweg).

Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten

Diverse personenbezogene Daten sind für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Schuldverhältnisses und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten notwendig. Gleiches gilt für die Nutzung unserer Webseite und der verschiedenen Funktionen, die diese zur Verfügung stellt.

Details dazu haben wir für Sie nachfolgend zusammengefasst. In bestimmten Fällen müssen Daten auch aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erhoben bzw. zur Verfügung gestellt werden. Bitte beachten Sie, dass eine Bearbeitung Ihrer Anfrage oder die Durchführung des zugrundeliegenden Schuldverhältnisses ohne Bereitstellung dieser Daten nicht möglich ist.

Kategorien, Quellen und Herkunft der Daten

Welche Daten wir verarbeiten, bestimmt der jeweilige Kontext: Dies hängt davon ab, ob Sie z.B. online eine Bestellung abgeben oder eine Anfrage in unser Kontaktformular eingeben, ob Sie uns eine Bewerbung zukommen lassen oder eine Reklamation einreichen.

Bitte beachten Sie, dass wir Informationen für besondere Verarbeitungssituationen gegebenenfalls auch gesondert an geeigneter Stelle zur Verfügung stellen, z.B. bei einer Kontaktanfrage.

Serverlogfiles

Wir erfassen folgende Daten, welche Ihr Internet-Browser an uns übermittelt:

- Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL) - Angeforderte Webseite oder Datei - Browsertyp und -version - Verwendetes Betriebssystem - Verwendeter Gerätetyp - Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs - Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse in anonymisierter Form.

Diese Daten werden separat gespeichert und nicht mit anderen von Ihnen eventuell angegebenen Daten zusammengeführt. Ein Rückschluss auf bestimmte Personen ist dadurch ausgeschlossen. Wir benötigen die Informationen aus den Serverlogfiles lediglich aus statistischen Gründen, um unseren Internetauftritt optimieren zu können.

Datenverarbeitung zur Bestellabwicklung

Zur Abwicklung Ihrer Bestellung arbeiten wir mit dem / den nachstehenden Dienstleistern zusammen, die uns ganz oder teilweise bei der Durchführung geschlossener Verträge unterstützen. An diese Dienstleister werden nach Maßgabe der folgenden Informationen gewisse personenbezogene Daten übermittelt.

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. Ihre Zahlungsdaten geben wir im Rahmen der Zahlungsabwicklung an das beauftragte Kreditinstitut weiter, sofern dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Sofern Zahlungsdienstleister eingesetzt werden, informieren wir Sie hierüber nachstehend explizit. Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

• Vorname, Nachname • Rechnungs-/Lieferanschrift • E-Mail-Adresse

Weitergabe personenbezogener Daten an Versanddienstleister

UPS
Erfolgt die Zustellung der Ware durch den Transportdienstleister UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), so geben wir Ihre E-Mail-Adresse vor der Zustellung der Ware gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zum Zweck der Abstimmung eines Liefertermins bzw. zur Lieferankündigung an UPS weiter, sofern Sie hierfür im Bestellprozess Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Anderenfalls geben wir zum Zweck der Zustellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO nur den Namen des Empfängers und die Lieferadresse an UPS weiter. Die Weitergabe erfolgt nur, soweit dies für die Warenlieferung erforderlich ist. In diesem Fall ist eine vorherige Abstimmung des Liefertermins mit UPS bzw. die Übermittlung von Statusinformationen der Sendungszustellung nicht möglich.

Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem oben bezeichneten Verantwortlichen oder gegenüber dem Transportdienstleister UPS widerrufen werden.

Verwendung von Paymentdienstleistern (Zahlungsdiensten)

Amazon Pay
Bei Auswahl der Zahlungsart "Amazon Pay" erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (im Folgenden: „Amazon Payments“), an den wir Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen über Ihre Bestellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO weitergeben. Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt ausschließlich zum Zweck der Zahlungsabwicklung mit dem Zahlungsdienstleister Amazon Payments und nur insoweit, als sie hierfür erforderlich ist.

Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von Amazon Payments: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

Paypal
Bei Zahlung via PayPal, Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten - "Kauf auf Rechnung" oder „Ratenzahlung“ via PayPal geben wir Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der Zahlungsabwicklung an die PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nachfolgend "PayPal"), weiter. Die Weitergabe erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und nur insoweit, als dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist.

PayPal behält sich für die Zahlungsmethoden Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten - "Kauf auf Rechnung" oder „Ratenzahlung“ via PayPal die Durchführung einer Bonitätsauskunft vor. Hierfür werden Ihre Zahlungsdaten gegebenenfalls gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis des berechtigten Interesses von PayPal an der Feststellung Ihrer Zahlungsfähigkeit an Auskunfteien weitergegeben. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug auf die statistische Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwendet PayPal zum Zweck der Entscheidung über die Bereitstellung der jeweiligen Zahlungsmethode. Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte). Soweit Score-Werte in das Ergebnis der Bonitätsauskunft einfließen, haben sie ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren. In die Berechnung der Score-Werte fließen unter anderem, aber nicht ausschließlich, Anschriftendaten ein. Weitere datenschutzrechtliche Informationen, unter anderem zu den verwendeten Auskunfteien, entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Sie können dieser Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit durch eine Nachricht an PayPal widersprechen. Jedoch bleibt PayPal ggf. weiterhin berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, sofern dies zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung erforderlich ist.

Kontaktaufnahme

Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) werden personenbezogene Daten erhoben. Welche Daten im Falle der Nutzung eines Kontaktformulars erhoben werden, ist aus dem jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt Ihre Kontaktierung auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht. Dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Datenverarbeitung bei Eröffnung eines Kundenkontos und zur Vertragsabwicklung

Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO werden personenbezogene Daten weiterhin erhoben und verarbeitet, wenn Sie uns diese zur Durchführung eines Vertrages oder bei der Eröffnung eines Kundenkontos mitteilen. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Eine Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit möglich und kann durch eine Nachricht an die o.g. Adresse des Verantwortlichen erfolgen. Wir speichern und verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Vertragsabwicklung. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden Ihre Daten mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gesperrt und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder eine gesetzlich erlaubte weitere Datenverwendung von unserer Seite vorbehalten wurde.

Verwendung von Single-Sign-On-Verfahren

Login With Amazon
Auf unserer Website können Sie sich zur Erstellung eines Kundenkontos bzw. zur Registrierung über den Dienst „Login with Amazon“ der Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg („Amazon“) im Rahmen der sog. Single Sign On-Technik anmelden, falls Sie über ein Amazon-Konto verfügen. Die Amazon-Anmeldefunktion erkennen Sie auf unserer Internetseite anhand des Buttons „Login with Amazon“ oder „Mit Amazon anmelden“.

Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein Amazon-Anmeldefunktion enthält, stellt Ihr Browser bei aktivem Button eine direkte Verbindung zu den Servern von Amazon her. Der Inhalt des Anmelde-Buttons wird von Amazon direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Zwei Klicks für mehr Datenschutz. Erst durch das Anklicken des Buttons wird dieser aktiv und Ihr Browser baut die beschriebene Verbindung mit den Servern von Amazon auf. Der erstmalige Klick auf den Button bedeutet somit, dass Sie Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung an Amazon erteilen.

Durch diese Aktivierung erhält Amazon die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Amazon-Profil besitzen oder gerade nicht bei Amazon eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Amazon übermittelt und dort gespeichert. Diese Datenverarbeitungsvorgänge erfolgen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO auf Basis Ihrer erteilten Einwilligung durch das Aktivieren des Buttons.

Über die Verwendung des Amazon-Anmelde-Buttons auf unserer Website haben Sie außerdem die Möglichkeit, sich mittels Ihrer Amazon-Nutzerdaten auf unserer Website einzuloggen bzw. zu registrieren. Ausschließlich dann, wenn Sie vor dem Anmeldeprozess auf Basis eines entsprechenden Hinweises über den Austausch von Daten mit Amazon Ihre ausdrückliche Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO erteilen, erhalten wir bei Verwendung des Amazon- Buttons von Amazon, abhängig von Ihren persönlich getroffenen Datenschutzeinstellungen bei Amazon, die in ihrem Profil hinterlegten allgemeinen und öffentlichen zugänglichen Informationen. Zu diesen Informationen gehören die Nutzer-ID, der Name, die Anschrift, die Mailadresse, das Alter und das Geschlecht.

Die von Amazon übermittelten Daten werden bei uns zur Erstellung eines Benutzerkontos mit den notwendigen Daten (Anrede, Vorname, Nachname, Adressdaten, Land, E-Mail Adresse, Geburtsdatum) gespeichert und verarbeitet, falls diese von Ihnen bei Amazon dazu freigegeben wurden. Umgekehrt können auf Basis Ihrer Einwilligung Daten (z.B. Informationen zu Ihrem Surf- bzw. Kaufverhalten) von uns auf Ihr Amazon-Profil übertragen werden.

Die erteilte Einwilligung kann jederzeit durch eine Nachricht an den zu Beginn dieser Datenschutzerklärung genannten Verantwortlichen widerrufen werden.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Amazon sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

Wenn Sie nicht möchten, dass Amazon die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Amazon-Profil zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Amazon ausloggen.

Nutzung von Kundendaten zur Direktwerbung

Versand des E-Mail-Newsletters an Bestandskunden

Wenn Sie uns Ihre E-Mailadresse beim Kauf von Waren bzw. Dienstleistungen zur Verfügung gestellt haben, behalten wir uns vor, Ihnen regelmäßig Angebote zu ähnlichen Waren bzw. Dienstleistungen, wie den bereits gekauften, aus unserem Sortiment per E-Mail zuzusenden. Hierfür müssen wir gemäß § 7 Abs. 3 UWG keine gesonderte Einwilligung von Ihnen einholen. Die Datenverarbeitung erfolgt insoweit allein auf Basis unseres berechtigten Interesses an personalisierter Direktwerbung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Haben Sie der Nutzung Ihrer E-Mailadresse zu diesem Zweck anfänglich widersprochen, findet ein Mailversand unsererseits nicht statt. Sie sind berechtigt, der Nutzung Ihrer E-Mailadresse zu dem vorbezeichneten Werbezweck jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch eine Mitteilung an den zu Beginn genannten Verantwortlichen zu widersprechen. Hierfür fallen für Sie lediglich Übermittlungskosten nach den Basistarifen an. Nach Eingang Ihres Widerspruchs wird die Nutzung Ihrer E-Mailadresse zu Werbezwecken unverzüglich eingestellt.

Weitergabe an Dritte und Drittlandsübermittlung

Ihre Daten werden von uns nur in den oben beschriebenen Fällen sowie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen oder bei entsprechender Einwilligung an Dritte weitergeben. Ansonsten erfolgt eine Weitergabe an Dritte nicht, es sei denn wir sind aufgrund zwingender Rechtsvorschriften dazu verpflichtet (Weitergabe an externe Stellen wie z.B. Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden)

Auch eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Länder außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums) findet nur statt, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns dazu Ihre Einwilligung erteilt haben. Letzteres kann bei der Einbindung oben beschriebenen Tools und Analysediensten der Fall sein. Dann ergreifen wir die datenschutzrechtlich möglichen und notwendigen Maßnahmen gemäß Art. 44 ff. EU-DS-GVO um das Datenschutzniveau im Drittland herzustellen.

Cookies (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, f EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1, 2 TTDSG)

Unsere Internetseite verwendet sogenannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden und die Ihr Browser (lokal) speichert. Cookies enthalten lediglich pseudonymeDaten. Einige Cookies bleiben für die Dauer einer Browsersitzung bestehen (sog. Session-Cookies), andere werden längerfristig gespeichert (sog. persistente Cookies, z. B. Consent-Einstellungen). Letztere werden automatisch nach der jeweils angegebenen Zeit (in der Regel 6 Monate) gelöscht. Neben eigenen Cookies kommen auch solche zum Einsatz, die durch Drittanbieter gesteuert werden. Diese nutzen die in den Cookies enthaltenen Informationen, um Ihnen z. B. Inhalte einzublenden oder aber die von Ihnen besuchten Seiten zu erfassen.

Aufgrund unseres berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f EU-DS-GVO) setzen wir technisch notwendige Cookies, die zwingend für den Betrieb der Internetseite und die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit notwendig sind. Ferner setzen wir ohne Ihre Einwilligung Cookies ein, soweit deren alleiniger Zweck in der Speicherung von bzw. der Zugriff auf im Endgerät gespeicherten Informationen zur Übertragung von Nachrichten liegt oder diese unbedingt erforderlich sind, um den von Ihnen ausdrücklich gewünschten Dienst zur Verfügung stellen zu können, § 25 Abs. 2 TTDSG.

Ihre Einwilligung vorausgesetzt, kommen weitere Cookies zum Einsatz, mittels derer uns bzw. Dritten z. B. eine Auswertung darüber möglich ist, wie unsere Dienste genutzt werden. So können wir die Inhalte den Nutzerbedürfnissen entsprechend gestalten. Zudem haben wir durch die Cookies die Möglichkeit, die Effektivität einer bestimmten Anzeige zu messen und ihre Platzierung beispielsweise in Abhängigkeit von den thematischen Nutzerinteressen erfolgen zu lassen. Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre ausdrückliche Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1 TTDSG).

Sie können Ihre Einwilligung über unser Consent-Banner jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und die Cookie-Einstellungen ändern. Beachten Sie, dass Änderungen für jedes Endgerät separat vorzunehmen sind.

Consent Management Tool

Sofern Sie bei den von uns genutzten Drittanbietern Konten unterhalten und dort eingeloggt sind, kann es zu einer Verknüpfung Ihrer Daten mit dem jeweiligen Konto kommen. Sie können eine derartige Zusammenführung vermeiden, indem Sie Ihre Einwilligung zu den betreffenden Cookies nicht erteilen oder widerrufen oder, indem Sie sich im Vorfeld bei den jeweiligen Drittanbietern ausloggen.

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Cookies auf Ihrem Endgerät auch manuell über die Einstellungen Ihres Browsers oder softwaregestützt deaktivieren, einschränken oder löschen. Deaktivieren Sie die Setzung von Cookies, ist eine vollumfängliche Nutzung unserer Internetseiten nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise im Abschnitt des jeweiligen Dienstes, der Cookies einsetzt.

Consentmanager

Diese Webseite nutzt zur Einholung von Nutzereinwilligungen für einwilligungspflichtige Cookies und andere Trackingtechnologien das Consent-Tool „consentmanager“ der consentmanager GmbH, Eppendorfer Weg 183, 20253 Hamburg.

Das Tool setzt technisch notwendige Cookies, um Ihre Cooie- und Tracking-Präferenzen zu speichern. Diese Datenverarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, § 25 Abs. 2 TTDSG auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an der Bereitstellung eines Cookie-Zustimmungsverwaltungsdienstes für die Website-Besucher und soweit die Verarbeitung zur Erfüllung der gesetzlich normierten Nachweispflichten für die Erteilung einer Einwilligung dient gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c) i.V.m. Art. 7 Abs. 1 DSGVO.

Erstellung von Nutzerprofilen bzw. Einsatz nicht rein funktionaler Cookies (Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1 TTDSG)

Auf unserer Webseite nutzen wir folgende Tools bzw. Dienste:

Einsatz Google Tag Manager

Wir setzen den Google Tag Manager ein. Anbieter ist die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Durch diesen Dienst können Website-Tags über eine Oberfläche verwaltet werden. Der Google Tag Manager implementiert lediglich Tags. Der Google Tag Manager selbst erstellt keine Nutzerprofile, speichert keine Cookies und nimmt keine eigenständigen Analysen vor. Er dient lediglich der Verwaltung und Ausspielung der über ihn eingebundenen Tools. Der Google Tag Manager erfasst jedoch Ihre IP-Adresse, die auch an das Mutterunternehmen von Google in die Vereinigten Staaten übertragen werden kann.

Der Einsatz des Google Tag Managers erfolgt auf Grundlage Ihrer zuvor erteilten Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a. EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1 TTDSG. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit hier widerrufen.

Consent Management Tool

Einsatz von Google Analytics

Auf unserer Website setzen wir das Tracking-Tool Google Analytics der Google Ireland Limited ein.

Google Analytics verwendet sog. „Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Google verarbeitet und speichert Ihre Daten in den USA. Durch entsprechende vertragliche Regelungen und Garantien wird die Einhaltung des europäischen Datenschutzniveaus für die Datenübertragung und -verarbeitung in Drittländern gewährleistet. Eine Datenverarbeitung bzw. -speicherung in Drittländern kann auch auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgen (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO), in diesem Fall werden Sie im Rahmen der Einholung Ihrer Einwilligung hierauf, sowie die Möglichkeit des Widerrufs, gesondert hingewiesen.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a. EU-DS-GVO, § 25 Abs. 1 TTDSG. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit hier widerrufen.

Consent Management Tool

Der Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den Dienst Google Analytics ist die Analyse der Interaktion unserer Websitebesucher mit unserer Website. Durch die Auswertung der hier gewonnenen Daten können wir unser Angebot optimieren und die Nutzerfreundlichkeit steigern. Wir löschen oder anonymisieren die durch Google Analytics gesammelten Daten sobald diese für unsere Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dies ist nach 26 Monaten der Fall.

Einsatz Google Ads Conversion-Tracking

Diese Website nutzt das Online-Werbeprogramm "Google Ads" und im Rahmen von Google Ads das Conversion-Tracking der Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“). Wir nutzen das Angebot von Google Ads, um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google Adwords) auf externen Webseiten auf unsere attraktiven Angebote aufmerksam zu machen. Wir können in Bezug zu den Daten der Werbekampagnen ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbemaßnahmen sind. Wir verfolgen damit das Anliegen, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse ist, unsere Website für Sie interessanter zu gestalten und eine faire Berechnung der anfallenden Werbekosten zu erreichen.

Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google geschaltete Ads-Anzeige klickt. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten dieser Website und ist das Cookie noch nicht abgelaufen, können Google und wir erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google Ads-Kunde erhält ein anderes Cookie.

Cookies können somit nicht über die Websites von Google Ads-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für Google Ads-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie diese Nutzung blockieren, indem Sie das Cookie des Google Conversion-Trackings über ihren Internet-Browser unter dem Stichwort „Nutzereinstellungen“ deaktivieren. Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen. Wir setzen Google Ads ein, wenn Sie uns hierfür Ihre vorherige Einwilligung erteilt haben gem. Art. 6 Abs 1 lit. a DSGVO, § 25 Abs.1 TTDSG.Im Rahmen der Nutzung von Google Ads kann es auch zu einer Übermittlung von personenbezogenen Daten an die Server der Google LLC. in den USA kommen. Rechtsgrundlage für eine solche Drittlandsübermittlung kann auch Ihre Einwilligung sein (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO). In diesem Fall werden Sie im Rahmen der Einholung Ihrer Einwilligung hierauf, sowie die Möglichkeit des Widerrufs, gesondert hingewiesen.

Um Ihren Widerruf auszuüben, deaktivieren Sie diesen Dienst im auf der Webseite bereitgestellten Consent Management Tool oder befolgen Sie alternativ die vorstehend geschilderte Möglichkeit zur Vornahme eines Widerspruchs.

Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von Google: https://www.google.de/policies/privacy/

Sie können dem Setzen von Cookies durch Google Ads Conversion-Tracking dauerhaft widersprechen, indem Sie das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plug-in von Google herunterladen und installieren: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Bitte beachten Sie, dass bestimmte Funktionen dieser Website möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden können, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben.

Retargeting/ Remarketing/ Empfehlungswerbung

Einsatz Bing Ads (Microsoft Corporation)

Diese Website nutzt die Conversion-Tracking-Technologie „Bing Ads“ von Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Von Microsoft Bing Ads wird ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern Sie über eine Microsoft Bing Anzeige auf unsere Website gelangt sind. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Diese Cookies verlieren nach 180 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten dieser Website und ist das Cookie noch nicht abgelaufen, können Microsoft und wir erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite (Conversion-Seite) weitergeleitet wurde. Sofern dabei personenbezogene Daten verarbeitet werden, geschieht dies auf Grundlage Ihrer zuvor erteilten Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a; § 25 Abs. 1 TTDSG DSGVO. Im Rahmen der Nutzung von Bing Ads kann es auch zu einer Übermittlung von personenbezogenen Daten an die Server der Microsoft Corporation in den USA kommen. Rechtsgrundlage für eine solche Drittlandsübermittlung kann auch Ihre Einwilligung sein (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO). In diesem Fall werden Sie im Rahmen der Einholung Ihrer Einwilligung hierauf, sowie die Möglichkeit des Widerrufs, gesondert hingewiesen.

Ohne diese Einwilligungserteilung unterbleibt der Einsatz von Bing Ads während Ihres Seitenbesuchs. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Um Ihren Widerruf auszuüben, deaktivieren Sie diesen Dienst bitte in dem auf der Webseite bereitgestellten Tool.

Die mithilfe des Conversion-Cookies erhobenen Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken zu erstellen, d.h. zu erfassen, wie viele Nutzer nach Anklicken einer Anzeige auf eine Conversion-Seite gelangen. Wir erfahren hierdurch die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wir erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.

Einsatz Bing Ads (Microsoft Corporation) Universal Event Tracking

Diese Website nutzt das Universal Event Tracking der Conversion-Tracking-Technologie „Bing Ads“ von Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).

Für den Einsatz des Universal Event Trackings ist auf jeder Seite unserer Website ein Tag hinterlegt, der mit dem von Microsoft Bing Ads gesetzten Conversion-Cookie interagiert. Diese Interaktion macht das Nutzerverhalten auf unserer Website nachvollziehbar und sendet die so erfassten Informationen an Microsoft Bing Ads. Dies hat den Zweck, dass bestimmte vordefinierte Ziele wie z.B. Käufe oder Leads statistisch erfasst und ausgewertet werden können, um die Ausrichtung und den Inhalt unserer Angebote interessengerechter zu gestalten. Die Tags dienen zu keiner Zeit der persönlichen Identifizierung von Nutzern.

Sofern die Übermittlung der Informationen über das Nutzerverhalten an Microsoft Bing Ads personenbezogene Nutzerdaten umfasst, erfolgt dies auf Grundlage Ihrer zuvor erteilten Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, § 25 Abs. 1 TTDSG.

Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie dem widersprechen, indem Sie das Cookie des Bing Ads Conversion-Trackings über ihren Internet-Browser unter Nutzereinstellungen deaktivieren. Sie werden dann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen. Alternativ können Sie unter Nutzung der Deaktivierungsseite für Verbraucher aus der EU https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ überprüfen, ob Werbe-Cookies von Microsoft in Ihrem Browser gesetzt werden und diese deaktivieren.

Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von Microsoft Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Soweit rechtlich erforderlich, haben wir zur vorstehend dargestellten Verarbeitung Ihrer Daten Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO eingeholt. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Um Ihren Widerruf auszuüben, befolgen Sie bitte die vorstehend geschilderte Möglichkeit zur Vornahme eines Widerspruchs.

Consent Management Tool

Einsatz Google Ads Conversion-Tracking

Diese Website nutzt das Online-Werbeprogramm "Google Ads" und im Rahmen von Google Ads das Conversion-Tracking der Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Soweit Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz haben, ist Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) der für Ihre Daten zuständige Verantwortliche. Google Ireland Limited ist für die Verarbeitung Ihrer Daten und die Einhaltung der anwendbaren Datenschutzgesetze verantwortlich.

Die Informationen, die mit Hilfe des Conversion-Cookie eingeholt werden, dienen dem Zweck Conversion-Statistiken zu erstellen. Hierbei erfahren wir die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf eine unserer Anzeigen geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken, werden Cookies für das Conversion-Tracking auf Ihrem Rechner abgelegt. Diese Cookies haben eine begrenzte Gültigkeit, enthalten personenbezogene Daten, dienen jedoch nicht der persönlichen Identifizierung. Wenn Sie bestimmte Seiten unserer Website besuchen und das Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und wir erkennen, dass Sie auf die Anzeige geklickt haben und zu dieser Seite weitergeleitet wurden. Jeder Google Ads-Kunde erhält ein anderes Cookie.

Die Cookies werden für 30 Tage gespeichert und anschließend gelöscht.

Die Verarbeitung erfolgt auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO, § 25 Abs. 1 TTDSG.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Hierzu rufen Sie ganz einfach unseren Consent-Banner auf und wählen das / die entsprechende(n) Cookie(s) ab. Bitte beachten Sie, dass die Änderung in den Consent-Banner-Einstellungen für jedes Endgerät einzeln vorgenommen werden muss.

Consent Management Tool

Bitte beachten Sie, dass mit der Verwendung von Google Ads eine Verarbeitung Ihrer Daten in den USA verbunden ist. Durch entsprechende vertragliche Regelungen und Garantien wird die Einhaltung des europäischen Datenschutzniveaus für die Datenübertragung- und verarbeitung in Drittländern gewährleistet. Eine Datenverarbeitung bzw. -speicherung in Drittländern kann auch auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgen (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO), in diesem Fall werden Sie im Rahmen der Einholung Ihrer Einwilligung hierauf, sowie die Möglichkeit des Widerrufs, gesondert hingewiesen.

Ferner können Sie in den Einstellungen für Werbung bei Google für Sie personalisierte Werbung deaktivieren. Eine Anleitung dazu finden Sie unter https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

Alternativ können Sie die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter verhindern, indem Sie die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (Network Advertising Initiative) unter https://www.networkadvertising.org/choices/ aufrufen und die dort genannten weiterführenden Information zum Opt-Out umsetzen. Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen.

Nähere Informationen sowie die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter: https://www.google.de/policies/privacy/

Einsatz Facebook Custom Audiences ("Besucheraktions-Pixel")

Diese Website verwendet das sog. "Facebook-Pixel" des sozialen Netzwerkes Facebook, welches von der Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird (im Folgenden auch "Facebook").

Die Datenverarbeitung beruht hierbei auf Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, soweit Cookies zum Einsatz kommen ferner § 25 Abs. 1 TTDSG.

Sie können Ihre Einwilligung zudem jederzeit für die Zukunft widerrufen. Hierzu rufen Sie ganz einfach unseren Consent-Banner auf und wählen die entsprechende Einstellung ab. Bitte beachten Sie, dass die Änderung in den Consent-Banner-Einstellungen für jedes Endgerät einzeln vorgenommen werden muss.

Consent Management Tool

Gegebenenfalls werden von Meta Platforms Inc. personenbezogene Daten in die USA übertragen. Durch entsprechende vertragliche Regelungen und Garantien wird die Einhaltung des europäischen Datenschutzniveaus für die Datenübertragung- und verarbeitung in Drittländern gewährleistet. Eine Datenverarbeitung bzw. -speicherung in Drittländern kann auch auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgen (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO), in diesem Fall werden Sie im Rahmen der Einholung Ihrer Einwilligung hierauf, sowie die Möglichkeit des Widerrufs, gesondert hingewiesen.

Mit Hilfe des Facebook-Pixels ist es Facebook zum einen möglich, die Besucher unseres Onlineangebotes als Zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen (sog. "Facebook-Ads") zu bestimmen. Dementsprechend setzen wir das Facebook-Pixel ein, um die durch uns geschaltete Facebook-Ads nur solchen Facebook-Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen, die wir an Facebook übermitteln (sog. "Custom Audiences").Mit Hilfe des Facebook-Pixels möchten wir auch sicherstellen, dass unsere Facebook-Ads dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. Es kann zu diesen Zwecken ein Cookie auf dem Rechner der Nutzer gespeichert werden. Mit Hilfe des Facebook-Pixels kann das Nutzerverhalten über mehrere Seiten nachverfolgt werden, nachdem eine Facebook-Werbeanzeige angesehen oder angeklickt wurde. Wir verwenden in diesem Zusammenhang auch das sog. Cross-Device Tracking, welches eine geräteübergreifende Verarbeitung der Besucherdaten für Marketingzwecke ermöglicht.

Dieses Verfahren dient dazu, die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke auszuwerten und kann dazu beitragen, zukünftige Werbemaßnahmen zu optimieren.

Erhoben werden Nutzungsdaten, Standortdaten, Meta- und Kommunikationsdaten (z.B. IP-Adressen und Geräte-Informationen).

Falls Sie keine interessenbasierte Werbung erhalten möchten, haben Sie zudem die Möglichkeit, die Verwendung von Cookies durch Facebook für diese Zwecke in den Einstellungen Ihres Browsers zu deaktivieren. Hierdurch können jedoch Funktionen unseres Webangebotes eingeschränkt werden. Wir empfehlen daher zusätzlich die Widerspruchsmöglichkeit unter https://www.youronlinechoices.eu oder https://optout.aboutads.info.

Verwendung von Sozialen Medien: Youtube-Videos

Diese Website nutzt die Youtube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos des Anbieters „Youtube“, der zu der Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“) gehört.

Die Einbettung bei YouTube erfolgt durch das technische Verfahren des sogenannten Framings. Beim Framing wird durch das bloße Einfügen eines von Youtube bereitgestellten HTML-Links in den Code einer Website ein Wiedergaberahmen (Englisch: frame) auf der Drittpräsenz erzeugt und so ein Abspielen des auf YouTube-Servern gespeicherten Videos ermöglicht. Wir setzen die von Youtube erzeugten Framing-Codes im sogenannten „erweiterten Datenschutzmodus“ ein. Gemäß den Angaben der YouTube Plattform wird dabei die Cookie-Aktivität und die dadurch initiierte Datenerhebung erst an eine Nutzung der Wiedergabefunktion des Videos selbst geknüpft. Die Datensammlung durch eine bloße Nutzung der Website mit geframten Inhalten ist vor diesem Hintergrund unterbunden. Um die YouTube-Inhalte abspielen zu können benötigen wir Ihre gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, §25 Abs.1 TTDSG, welche Sie – sofern Sie diese nicht bereits im Rahmen Ihrer Auswahl erteilt haben – über die Schaltfläche im Bereich jeweiligen Videos erteilen können. Mit einem Klick auf den Play-Button willigen Sie ein, dass Ihre IP-Adresse an YouTube (YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA) übertragen wird, und dass der Anbieter Cookies in Ihrem Browser setzt. Zur Darstellung der Videos werden zudem die Google Schriftarten „Google Fonts“ nachgeladen, sodass sich Ihre erteilte Einwilligung auch auf diesen Dienst erstreckt.

Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Youtube“ finden Sie in den Youtube-Nutzungsbedingungen unter https://www.youtube.com/static?template=terms sowie in der Datenschutzerklärung von Google unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Soweit rechtlich erforderlich, haben wir zur vorstehend dargestellten Verarbeitung Ihrer Daten Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, §25 Abs.1 TTDSG eingeholt. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Um Ihren Widerruf auszuüben, deaktivieren Sie diesen Dienst im auf der Webseite bereitgestellten Consent Management Tool

Links Soziale Medien

Auf unserer Webseite finden Sie Links zu den Soziale Medien Diensten von Meta / Facebook, LinkedIn, und Instagram. Links zu den Internetseiten der Soziale Medien Diensten erkennen Sie an dem jeweiligen Unternehmens-Logo. Wenn Sie diesen Links folgen, erreichen Sie den Unternehmensauftritt der va-Q-tec AG bei dem jeweiligen Sozialen Medien Dienst. Bei dem Anklicken eines Links zu einem Sozialen Medien Dienst wird eine Verbindung zu den Servern des Sozialen Medien Dienstes hergestellt. Hierdurch wird an die Server des Sozialen Medien Dienstes übermittelt, dass Sie unsere Webseite besucht haben. Darüber hinaus werden weitere Daten an den Anbieter des Sozialen Medien Dienstes übertragen.

Das sind beispielsweise: Adresse der Webseite, auf der sich der aktivierte Link befindet Datum und Uhrzeit des Aufrufs der Webseite bzw. der Aktivierung des Links Informationen über den verwendeten Browser und das verwendete Betriebssystem IP-Adresse

Wenn Sie im Zeitpunkt der Aktivierung des Links bereits bei dem entsprechenden Sozialen Medien Dienst eingeloggt sind, kann der Anbieter des Sozialen Medien Dienstes in der Lage sein, aus den übermittelten Daten Ihren Benutzernamen und ggf. sogar Ihren echten Namen zu ermitteln und diese Informationen Ihrem persönlichen Benutzerkonto bei dem Sozialen Medien Dienst zuordnen. Sie können diese Möglichkeit der Zuordnung zu Ihrem persönlichen Benutzerkonto ausschließen, wenn Sie sich vorher aus Ihrem Benutzerkonto ausloggen.

Die Server der Sozialen Medien Dienste befinden sich in den USA und anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Die Daten können durch den Anbieter des Sozialen Medien Dienstes daher auch in Ländern außerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden. Bitte beachten Sie, dass Unternehmen in diesen Ländern einem Datenschutzgesetz unterliegen, das allgemein personenbezogene Daten nicht in demselben Maße schützt, wie es in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union der Fall ist.

Bitte beachten Sie, dass wir keinen Einfluss auf Umfang, Art und Zweck der Datenverarbeitung durch den Anbieter des Sozialen Medien Dienstes haben. Nähere Informationen zur Verwendung Ihrer Daten durch die auf unserer Webseite eingebundenen Sozialen Medien Dienste finden Sie in der Datenschutzrichtlinie des jeweiligen Sozialen Medien Dienstes.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Wir nutzen keine rein automatisierten Verarbeitungsprozesse zur Herbeiführung einer Entscheidung.

Ihre Rechte im Überblick

Gerne möchten wir Sie an dieser Stelle über Ihre Rechte als betroffene Person informieren. Diese Rechte sind in den Art. 15 - 22 DSGVO normiert. Dies umfasst:

Das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), Das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO), Das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung (Art. 18 DSGVO), Das Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung (Art. 21 DSGVO).

Um diese Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an: [email protected]. Gleiches gilt, wenn Sie Fragen zur Datenverarbeitung in unserem Unternehmen haben oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten. Ihnen steht zudem ein Beschwerderecht an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu.

Widerspruchsrechte

Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit Widerspruchsrechten folgendes:

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung verarbeiten, haben Sie das Recht, dieser Datenverarbeitung jederzeit ohne Angaben von Gründen zu widersprechen. Dies gilt auch für ein Profiling, soweit es mit der Direktwerbung in Verbindung steht.

Wenn Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung widersprechen, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. Der Widerspruch ist kostenlos und kann formfrei erfolgen, möglichst an: Kontakt einfügen.

Für den Fall, dass wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen verarbeiten, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit widersprechen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

Wir speichern Ihre Daten, solange diese für den jeweiligen Verarbeitungszweck benötigt werden. Bitte beachten Sie, dass zahlreiche Aufbewahrungsfristen bedingen, dass Daten weiterhin gespeichert werden (müssen). Dies betrifft insbesondere handelsrechtliche oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten (z.B. Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, etc.). Sofern keine weitergehenden Aufbewahrungspflichten bestehen, werden die Daten nach Zweckerreichung routinemäßig gelöscht.